APEL.Q2 Loại Tài Liệu Bạn Nên Biết Về Việc Gửi Hồ Sơ APEL.Q

May 6, 20230

Quy trình APEL.Q bao gồm ba (3) bước trong việc cấp bằng cấp học thuật: Nộp hồ sơ năng lực; Bài đánh giá End-Point và Dự án Capstone. Ngoài ra, ứng viên chuẩn bị các hồ sơ nhằm chứng minh khả năng tiếp thu phần kiến thức hoặc năng lực của chương trình.

Bài viết này sẽ thảo luận về giai đoạn đầu tiên – chuẩn bị hồ sơ và các loại bằng chứng kèm theo tài liệu.

Gửi hồ sơ – Bước đầu tiên để đăng ký APEL.Q

Sau khi điền vào mẫu đơn đăng ký, các ứng viên được gửi email để hoàn thành Hồ sơ năng lực, tài liệu minh chứng và kinh nghiệm học tập trong bước đầu tiên nộp hồ sơ. Sau đó, các ứng viên phải đáp ứng yêu cầu của bài đánh giá End-Point trong giai đoạn thứ hai để cung cấp cho tổ chức một cái nhìn tổng thể về quá trình làm việc/học tập, đáp ứng tất cả các yêu cầu về kết quả học tập của chương trình (PLO).

APEL.Q
Có 3 bước đăng ký APEL.Q

Khi nộp bài đánh giá, người học sẽ được cung cấp mẫu hồ sơ APEL.Q để trình bày tài liệu liên quan thể hiện ở file đính kèm trong email. Mẫu này sẽ bao gồm thông tin về chương trình đang được xem xét, cũng như sơ đồ quá trình học tập của từng cá nhân (tuyên bố về quá trình học tập và nguồn gốc của việc học tập được hỗ trợ bởi bằng chứng tài liệu) đối với phần kiến thức/năng lực đầu ra của chương trình.

Yêu cầu của việc gửi hồ sơ

Đối với nội dung hồ sơ, các kinh nghiệm học tập khác nhau cần được liệt kê và hỗ trợ bằng các bằng chứng tài liệu, sẽ được đề cập trong phần sau. Ứng viên phải đáp ứng hai yêu cầu này khi nộp hồ sơ cho APEL.Q:

hồ sơ
Hai điều kiện được đảm bảo khi gửi hồ sơ
  1. Mẫu đơn được điền chính xác.
  2. Đáp ứng được thời hạn nộp bằng chứng tài liệu.

Ứng viên nên kiểm tra email rõ ràng, chú ý thời gian và hạn nộp hồ sơ để đảm bảo nộp đủ hồ sơ đúng hạn. Họ sẽ chỉ có thể tiếp tục xử lý nếu các tài liệu được gửi trước ngày hết hạn.

Các loại tài liệu khi ứng viên nộp hồ sơ

Portfolio (Hồ sơ) là một tài liệu chính thức có chứa bằng chứng ghi lại quá trình học tập qua kinh nghiệm trước đây của người học có được theo thời gian. Bằng chứng về kiến thức tiếp thu này có thể là chính quy, không chính quy hoặc không chính thức, được liệt kê trong 2 loại bằng chứng dưới đây.

tài liệu
Có hai loại minh chứng trong việc đính kèm tài liệu

Ứng viên có thể nộp minh chứng trực tiếp hoặc gián tiếp, được coi là các loại minh chứng khác nhau. Khi kết hợp một cách hiệu quả, hai loại bằng chứng có thể mang lại lợi ích cho ứng viên trong việc cho điểm và đưa ra lời giải thích tốt hơn đến với hội đồng đánh giá.

1. Tài liệu dạng trực tiếp trong hồ sơ

  • Chứng chỉ: Ứng viên có thể cung cấp bản sao bằng cấp, văn bằng hoặc chứng chỉ từ các trường học, tổ chức và các lớp năng lực. Một số trường hợp để ứng viên tham khảo: Giấy chứng nhận của trường, báo cáo kết quả học tập và các khóa học đã hoàn thành tại hội thảo.
  • Mẫu công việc: Một loại bằng chứng trực tiếp khác là các mẫu công việc. Những hồ sơ đó được công nhận là kinh nghiệm và năng lực của bạn được phê duyệt trong việc chấp nhận kết quả học tập. Những ví dụ có thể nhắc đến như: Bản vẽ hoặc ảnh chụp, báo cáo, tài liệu viết, dự án, đồ vật và tác phẩm nghệ thuật.
hồ sơ
Hồ sơ về các hoạt động tại nơi làm việc có thể được đính kèm vào tài liệu.
  • Hồ sơ về các hoạt động tại nơi làm việc: Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn đã thực hiện khi làm việc đều có thể được đề cập và đính kèm vào phiên liên quan. Các bài báo khoa học sẽ thể hiện các kỹ năng và kiến thức được áp dụng thông qua các hoạt động đó. Ví dụ bao gồm ghi chú, email, bảng tính đã hoàn thành, thỏa thuận tại nơi làm việc và hợp đồng.
  • Tài liệu: Cùng với các hoạt động công việc, kinh nghiệm sống của bạn cũng được công nhận là bằng chứng. Những tài liệu này có thể tham khảo các bài báo truyền thông và giải thưởng xứng đáng.

2. Tài liệu dạng gián tiếp trong hồ sơ

  • Hồ sơ viết: Trong kinh nghiệm sống, ứng viên cũng có thể nộp bản sao nhật ký, hồ sơ, tạp chí và bài báo.
  • Email: Cùng với các báo cáo hoạt động làm việc, bạn cũng có thể cung cấp các bản sao thư điện tử từ khách hàng hoặc đồng nghiệp của mình. Thông tin này có thể chứng minh cách bạn tương tác và cộng tác với những người khác. Một số trường hợp có thể được đề cập là bản sao của giao tiếp qua email xác minh phản hồi của khách hàng, hoạt động công việc.

  • Thư hỗ trợ: Nhân viên và đồng nghiệp của bạn là một lực lượng đặc biệt có thể cải thiện uy tín hồ sơ của bạn. Bạn có thể cung cấp các ghi chú để xác minh yêu cầu của mình từ người đã làm việc, nhóm cộng đồng hoặc những người bạn đã làm việc cùng (công việc có thể được trả lương hoặc không được trả lương).

Kết luận

Tóm lại, gửi hồ sơ là bước đầu tiên để đăng ký APEL.Q, bước này phải được hoàn thành trước khi chuyển sang các bước tiếp theo. Hồ sơ có thể được gửi dưới nhiều hình thức để đánh giá bằng chứng về kinh nghiệm và năng lực đã thể hiện, từ trực tiếp đến gián tiếp.

Công nhận kết quả học tập qua trải nghiệm trước đó (APEL) để trao chứng chỉ học thuật (Q) là việc trao chứng chỉ học thuật cho từng người học dựa trên khảo sát và đánh giá quá trình học tập trải nghiệm trước đó đối với các chương trình được công nhận đầy đủ. Tìm hiểu thêm về APEL.Q tại đây.

Paris-U tự hào là đối tác độc quyền của APEL.Q trong việc cung cấp các khóa học ngắn hạn và các lớp học để hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp. Bạn có thể truy cập trang web này để biết thêm thông tin về Đại học Khai phóng Paris (Université Libérale de Paris).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/04/APEL-Q-Logo_2024-White_800.png
London Academy of Sciences VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)
0909.090.681
apelq@las.org.vn

Follow us:

APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

Copyright © Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation