Quy trình APEL.Q

Đại học đối tác tiếp nhận kết quả APEL.Q, chuyển tiếp vào giai đoạn cuối hoặc cấp văn bằng

QUY TRÌNH 3 BƯỚC APEL.QNHẬN BẰNG CỬ NHÂN, THẠC SĨ HOẶC TIẾN SĨ TRONG 09 THÁNG VỚI CHI PHÍ CHỈ BẰNG 20% SO VỚI HỌC TOÀN THỜI GIAN TẠI CHÂU ÂU

1. Nộp hồ sơ <strong>APEL.Q</strong>

1. Nộp hồ sơ APEL.Q

Ứng viên nộp hồ sơ để xét tuyển APEL.Q và cung cấp các bằng chứng về kinh nghiệm làm việc, những khoá học ngắn hạn đã tham gia cũng như các vị trí công việc đã trải qua.
 2. End-Point <strong>Assessment</strong>

2. End-Point Assessment

MI Swiss tiến hành đối chiếu hồ sơ APEL.Q với mục tiêu và kết quả đào tạo của chương trình sẽ cấp bằng nhằm đảm bảo ứng viên đủ tiêu chuẩn.
3. Làm Capstone & <strong>lấy bằng</strong>

3. Làm Capstone & lấy bằng

Ứng viên sau khi vượt qua End-Point Assessment có thể tiến hành làm dự án tốt nghiệp để lấy bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ trong vòng 09 tháng.

Trước khi nộp hồ sơ APEL.Q hãy đọc thật kỹ chính sách

APEL.Q là gì và nó có ý nghĩa như thế nào đối với học viên?
Định nghĩa APEL.Q

[APEL.Q] Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) for Award of Academic Qualifications (Q) là quá trình cấp văn bằng học thuật cho một cá nhân dựa vào đánh giá kinh nghiệm và kiến thức đã tích luỹ. Sau khi hoàn thành quy trình APEL.Q, ứng viên sẽ nhận được văn bằng do Đại học đối tác của MI Swiss cấp.

APEL.Q giúp đối sánh giữa năng lực của ứng viên và năng lực đầu ra của chương trình đào tạo. APEL.Q giúp công nhận các loại hình học tập tích luỹ bao gồm các học chính thức và không chính thức, chính quy và không chính quy cũng như công nhận cả kinh nghiệm tích luỹ trong quá trình làm việc và quản lý.

APEL.Q là một thủ tục minh bạch, công bằng và hiệu quả dựa vào đánh giá và so sánh năng lực của ứng viên. APEL.Q triển khai bởi MI Swiss căn cứ vào khung năng lực Châu Âu EQF (European Qualification Framework) với hệ thống PLOs (Programme Learning Outcomes), các quy trình, quy định được hướng dẫn thống nhất theo khung năng lực EQF. (Xem thêm Tại đây).

APEL.Q là quy trình được áp dụng rộng rãi tại Châu Âu và nhiều quốc gia trên thế giới nhằm phục vụ cho dịch chuyển lao động và mô hình học tập suốt đời.

 
APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)

APEL.Q của MI Swiss cũng là quy trình được triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới. Văn bằng sau khi hoàn thành quy trình APEL.Q sẽ do Đại Học đối tác cấp với kiểm định quốc tế.

APEL.Q của MI Swiss triển khai cho chương trình ở cấp độ Cử nhân và Thạc sĩ. Học viên nhận văn bằng từ Đại Học Khai Phóng Paris trong vòng 06 tháng.

 
Lợi ích của quy trình APEL.Q từ Viện Hàn Lâm Khoa Học London:
 • Ứng viên có thể nhận bằng từ Đại học đối tác trong vòng 09 tháng.
 • Tiết kiệm trung bình khoảng 95% chi phí so với học toàn thời gian tại Châu Âu.
 • Quy trình minh bạch, công bằng và được công nhận bởi đại học đối tác.
 • Không phát sinh chi phí mà không báo trước.

 

APEL.Q hiện đang áp dụng cho chương trình nào?

Quy trình APEL.Q chỉ có thể áp dụng khi có đầy đủ kiểm định và công nhận từ đại học đối tác. APEL.Q của Viện Hàn Lâm Khoa Học London là quy trình được thẩm định độc lập. Mỗi ứng viên khi đăng ký xét hồ sơ APEL.Q chỉ được đăng ký 1 chương trình tại 1 thời điểm.

Các chương trình áp dụng quy trình APEL.Q:

Bachelor of Business Administration (Hons) – Cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên ngành:

 • BBA with Honour  in International Business Management
 • BBA with Honour in Marketing Management
 • BBA with Honour in Financial Management
 • BBA with Honour in Strategic Management
 • BBA with Honour in Insurance Management
 • BBA with Honour in Hospitality Management
 • BBA with Honour in Logistics & Supply Chain Management
 • BBA with Honour in Human Resource Management
 • BBA with Honour in Administration Management
 • BBA with Honour in Engineering Business Management
 • BBA with Honour in E-commerce management
 • BBA with Honour in Information system Management
 • BBA with Honour in Design Management
 • BBA with Honour in Non-profit organization Management
 • BBA with Honour in Education Management
 • BBA chuyên ngành khác căn cứ vào Capstone Project.

Master of Business Administration (MBA) – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh:

 • MBA in International Business Management
 • MBA in Marketing Management
 • MBA in Financial Management
 • MBA in Strategic Management
 • MBA in Insurance Management
 • MBA in Hospitality Management
 • MBA in Logistics & Supply Chain Management
 • MBA in Human Resource Management
 • MBA in Administration Management
 • MBA in Engineering Business Management
 • MBA in E-commerce management
 • MBA in Information system Management
 • MBA in Design Management
 • MBA in Non-profit organization Management
 • MBA in Education Management
 • MBA chuyên ngành khác căn cứ vào capstone projects.

 

Đại học nào chấp nhận kết quả APEL.Q và cấp văn bằng?

Quy trình APEL.Q chỉ có thể cấp bằng bên cạnh việc đáp ứng khung năng lực và khả năng chứng minh đối sánh năng lực của ứng viên còn phải được sự côn nhận của các đại học đối tác.

MI Swiss đã phối hợp với các đại học đối tác, là những đại học uy tín với đầy đủ kiểm định quốc tế của Thuỵ Sĩ và Châu Âu để công nhận kết quả APEL.Q và cấp văn bằng.

Vui lòng tham khảo các Các chương trình APEL.Q để có thêm thông tin chi tiết về các đại học đối tác.

Điều kiện để đăng ký APEL.Q?
Điều kiện nộp hồ sơ APEL.Q

Để nộp hồ sơ vào quy trình APEL.Q ứng viên cần chứng minh có số năm kinh nghiệm tối thiểu có liên quan đến chương trình mà mình muốn ứng tuyển.

Bằng cấp APEL.Q Cử nhân APEL.Q Thạc sĩ APEL.Q Tiến sĩ
1 Trung học phổ thông
IGCSE
A-Level
T-Level
Level 3 EQF
10 năm Không áp dụng Không áp dụng
2 Certificate Level 4
Trung cấp
Level 4 EQF
5 năm 20 năm Không áp dụng
3 Diploma Level 4
Cao Đẳng
Level 5 EQF
5 năm 15 năm Không áp dụng
4 Cử nhân
Level 6 EQF Diploma
Ngay lập tức 10 năm Không áp dụng
5 Thạc sĩ
Level 7 EQF Diploma
N/A Ngay lập tức 10 năm
6 Tiến sĩ
Level 8 EQF
N/A N/A Ngay lập tức

Trong trường hợp ứng viên chưa đủ số năm kinh nghiệm liên quan đến chương trình ứng tuyển nhưng có những thành tích vượt trội trong học tập và làm việc có thể được xem xét để nộp hồ sơ. Những trường hợp này được Viện Hàn Lâm Khoa Học London xem xét từng trường hợp cụ thể và quyền quyết định thuộc về Viện Hàn Lâm Khoa Học London và trường đại học đối tác.

 

Quy trình từ khi nộp APEL.Q đến khi tốt nghiệp?

Sau khi đăng ký vào quy trình APEL, quá trình đánh giá sẽ triển khai theo 3 bước:

1. Nộp hồ sơ ứng tuyển theo mẫu APEL.Q của LAS:

 • Ứng viên có đủ số năm kinh nghiệm điền đầy đủ mẫu ứng tuyển APEL.Q của Viện Hàn Lâm Khoa Học London và nộp về cho đối tác uỷ quyền của LAS tại từng quốc gia.
 • LAS thẩm định tính minh xác và trung thực của hồ sơ ứng tuyển APEL.Q. Nếu đạt yêu cầu sẽ qua bước 2.

2. End Point Assessment (EPA)

 • LAS tổ chức hướng dẫn thực hiện EPA (End-Point Assessment)
 • Học viên tiến hành EPA căn cứ vào kiến thức, kinh nghiệm thực tế và đính kèm bằng chứng và nộp EPA về cho LAS.
 • LAS tiến hành đánh giá EPA và công nhận kết quả sau đó chuyển cho đại học đối tác.
 • Đại học đối tác tiếp nhận và gửi học viên thư xác nhận là sinh viên chính thức của trường đại học và vượt qua giai đoạn EPA, đủ điều kiện vào giai đoạn cuối là Capstones Projects.

3. Capstone(s) courses & Graduate:

Toàn bộ quy trình từ khi nộp hồ sơ APEL.Q đến khi có kết quả tốt nghiệp từ Đại Học Khai Phóng Paris thông thường là 06 tháng.

 

Hồ sơ cá nhân (Portfolios) là gì?

Hồ sơ cá nhân (portfolio) là tập hợp các bằng chứng chính thức về quá trình học tập và làm việc làm căn cứ để phê duyệt và đối sánh năng lực. Bằng chứng có thể là chính thức hoặc không chính thức, văn bằng có thể là chính quy hoặc không chính quy và quá trình học tập có thể bao gồm cả học tập trên lớp, học online, đào tạo tại nơi làm việc hoặc các hình thức đào tạo bất kỳ.

Portfolio là hồ sơ giúp chứng minh năng lực của ứng viên phù hợp với năng lực đầu ra của một chương trình đào tạo. Tất cả các liệt kê trong hồ sơ phải có bằng chứng đi kèm. Bằng chứng phải chính xác và trung thực và sắp xếp theo mục tiêu đào tạo của chương trình (PLOs).

Trước khi nộp hồ sơ APEL.Q về cho đối tác uỷ quyền của Viện Hàn Lâm Khoa Học London, ứng viên cần đảm bảo:

 • Sử dụng đúng mẫu đăng ký APEL.Q của London Academy of Sciences.
 • Thông tin phải được điền đầy đủ và nộp hồ sơ đúng hạn.

Ứng viên sẽ sử dụng mẫu APEL.Q của LAS để điền và cung cấp các bằng chứng. Mẫu này được thiết kế tương thích với kết quả đầu ra của chương trình và khung năng lực.

Các bằng chứng được xem là “đạt yêu cầu” nếu có các tính chất sau:

 • Tính chính xác: Bằng chứng phải chính xác, trung thực và có thể dễ dàng kiểm tra.
 • Tính phù hợp: Bằng chứng phải phù hợp với mục tiêu và năng lực cần chứng minh.
 • Tính phản ánh: Bằng chứng phải phản ánh và làm rõ được năng lực mà ứng viên có được tương ứng với năng lực đầu ra của chương trình ứng tuyển.
 • Tính hiệu lực: Bằng chứng phải thể hiện còn có thể sử dụng được cho đến thời điểm nộp hồ sơ APEL.Q.

 

End-Point Accessment (EPA) là gì?
Những gì được xem là "bằng chứng" được đính kèm trong Portfolios & EPA?
Bằng chứng trực tiếp

Chứng nhận và bằng cấp

Bạn có thể cung cấp các loại chứng nhận và văn bằng mà mình tích luỹ được:

 • Văn bằng, chứng nhận
 • Xác nhận kết quả
 • Những khoá học do doanh nghiệp tổ chức (mà có chứng nhận).

Những tài liệu liên quan đến công việc

Bạn có thể cung cấp những tài liệu, hồ sơ mà bạn tiếp cận hoặc được hình thành trong quá trình làm việc của bạn:

 • Ảnh chụp, sơ đồ, biểu đồ, quy trình…
 • Các báo cáo
 • Các tài liệu được viết
 • Các dự án
 • Các mục tiêu
 • Các sản phẩm hoặc tác phẩm mà bạn có được

Hồ sơ về các hoạt động tại doanh nghiệp

Những tài liệu phát sinh thông qua hoạt động của doanh nghiệp mà bạn có thể cung cấp:

 • Ghi chú
 • Email
 • Các hồ sơ, tài liệu đã hoàn thành
 • Các hợp đồng, thoả thuận tại nơi làm việc
 • Hợp đồng với khách hàng

Tài liệu khác

Bạn có thể cung cấp các bằng chứng khác phát sinh trong cuộc sống hằng ngày:

 • Các bài viết đã được đăng báo
 • Các giải thưởng từ hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng…
Bằng chứng gián tiếp

Các hồ sơ

Bạn có thể cung cấp các hồ sơ (biểu mẫu hoặc tài liệu đã được điền thông tin) bao gồm:

 • Nhật ký làm việc
 • Các hồ sơ
 • Bài báo khoa học
 • Các bài viết trên blog, mạng xã hội…

E-mail

Bạn có thể cung cấp email giao tiếp với các bên liên quan để chứng minh năng lực tương ứng:

 • Phản hồi khách hàng
 • Danh mục các việc phải làm
 • Các tài liệu thể hiện năng lực “viết và giao tiếp”

Các thư hỗ trợ

Bạn có thể cung cấp các thư xác nhận năng lực của bạn từ

 • Chủ doanh nghiệp
 • Cộng đồng, hiệp hội
 • Những người làm việc chung với bạn (đồng nghiệp, đối tác…)

 

Báo cáo thẩm định APEL.Q (APEL Assessment Report) là gì?

Báo cáo thẩm định APEL.Q (APEL.Q Assessment Report – APEL.Q AR) là tài liệu do Viện Hàn Lâm Khoa Học London thẩm định và ghi nhận kết quả sau khi tiếp nhận và đánh giá hồ sơ APEL.Q của ứng viên. Báo cáo thẩm định APEL.Q được Viện Hàn Lâm Khoa Học London thực hiện và chuyển về đại học đối tác nhằm xác nhận Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ (KSB – Knowledge, Skills and Behaviour) của một ứng viên khi so sánh với các KSB và PLOs (Program Learning Outcomes) từ chương trình đào tạo.

APEL.Q AR được thực hiện sau khi ứng viên hoàn tất quá trình nộp Portfolios và End-Point Assessment.

APEL.Q AR không phải là chứng nhận, không phải là văn bằng. APEL.Q AR chỉ sử dụng để xác minh năng lực và chỉ có giá trị với các đại học đối tác đã thẩm định quy trình APEL.Q của LAS. 

 

Các khoá bổ sung kiến thức (Short Courses) là gì?

Trong một số trường hợp khi Portfolios và bằng chứng mà ứng viên APEL.Q cung cấp không đủ thuyết phục, hội đồng thẩm định có thể yêu cầu bổ sung năng lực thông qua việc hoàn thành một số khoá ngắn hạn (Short Courses).

Tất cả các khoá ngắn hạn sẽ được học thông qua cổng Short Courses Network toàn cầu. Short Courses Network cũng là thành viên thuộc sở hữu của Viện Hàn Lâm Khoa Học London.

Về Short Courses Network:

Short Courses Network (SCN) là mạng lưới các khoá học chuyên môn, ngắn hạn được phát triển bởi Viện Hàn Lâm Khoa Học London và các tổ chức nghề nghiệp (Professional bodies) toàn cầu. Toàn bộ khoá học của SCN được kiểm định và công nhận, có thể tích luỹ tín chỉ (micro-credientials) và tích luỹ học phí khi chuyển sang chương trình chính quy, cấp bằng học thuật của đại học đối tác.

Đại Học Khai Phóng Paris -The Université Libérale de Paris (Paris-U) cũng là một trong những đại học công nhận tín chỉ của Short Courses Network.

Short Courses Network (SCN) là mạng lưới các khoá học ngắn hạn có thể tích uỹ tín chỉ và học phí thuộc sở hữu của Viện Hàn Lâm Khoa Học London.

 

Capstone Projects là gì?

Sau khi hoàn tất End-Point Assessment và nhận được kết quả “Đạt” từ APEL.Q Assessment Report, ứng viên sẽ nhận được thư xác nhận từ đại học đối tác và có thể chuyển tiếp vào giai đoạn capstone projects để hoàn tất chương trình.

Tuỳ thuộc vào từng chương trình, Capstones Project có thể là một kế hoạch kinh doanh, một đề xuất cải tiến hoặc một luận văn. Học viên hoàn tất Capstone Projects trong vòng 03 tháng dưới sự đào tạo và hướng dẫn của đại học đối tác. Tuỳ thuộc vào từng chương trình, Capstones Projects có thể bảo vệ hoặc trình bày trước hội đồng.

Vào giai đoạn Capstone Projects, ứng viên là học viên chính thức của đại học đối tác và có nghĩa vụ tuân thủ các quy trình, quy định của đại học đối tác.

Miễn trừ trách nhiệm
Những thông tin chung:
 • Quy trình APEL.Q là quy trình do Viện Hàn Lâm Khoa Học London (the London Academy of Sciences – LAS) triển khai độc lập. Theo các quy định và hướng dẫn của EU cũng như các thông lệ quốc tế, quy trình APEL.Q triển khai và đảm bảo tính minh bạch, công bằng, độc lập, hiệu quả theo các chế định và hướng dẫn nhưng không phải là chương trình thuộc chính phủ, không nhận được hỗ trợ tài chính, học bổng,… từ chính phủ.
 • Quy trình APEL.Q của LAS là quy trình độc lập với sự công nhận của đại học đối tác nhưng không chịu sự can thiệp hay chi phối bởi đại học đối tác hay bất kỳ bên thứ ba liên quan. Việc thẩm định APEL.Q do LAS thực hiện và ra quyết định. Đại học đối tác chỉ tiếp nhận và công nhận kết quả sau khi LAS đã hoàn tất APEL.Q Assessment Report.
 • Kết qủa APEL.Q do LAS thẩm định chỉ dùng để giúp đại học đối tác công nhận năng lực tương ứng với chương trình đào tạo để chuyển sang giai đoạn cuối (Capstone Projects) nhằm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Kết quả APEL.Q của LAS không phải là chứng nhận, văn bằng hoặc dưới hình thức tương tự như chứng nhận hoặc văn bằng.
 • Đại học đối tác là đơn vị cấp bằng. Viện Hàn Lâm Khoa Học London không cấp văn bằng (degree, academic diploma) dưới mọi hình thức cho các ứng viên ứng tuyển vào quy trình APEL.Q.
 • Sinh viên không sử dụng APEL.Q Assessment Report để chuyển sang các đại học khác mà không phải là đại học đối tác hoặc đại học đã được LAS công nhận bằng văn bản.
 • Sau khi được công nhận năng lực bởi đại học đối tác, ứng viên lúc này là sinh viên chính thức của đại học đối tác và được vào giai đoạn Capstones Projects. Sinh viên có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của đối tác trong thời gian làm Capstone Projects và các nghĩa vụ liên quan trước và sau khi tốt nghiệp. Trách nhiệm của LAS sẽ kết thúc sau khi ứng viên nhận được thư xác nhận là sinh viên chính thức của đại học đối tác và vào giai đoạn Capstone Projects từ đại học đối tác.
 • Cả LAS và đại học đối tác không cam kết bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền và quyền ra quyết định của chính mình, không chịu trách nhiệm với việc sử dụng văn bằng và thăng tiến nghề nghiệp, cơ hội định cư, cơ hội việc làm… sau khi tốt nghiệp.
 • LAS có quyền huỷ bỏ kết quả APEL.Q ngay lập tức, không bồi hoàn bất kỳ chi phí nào nếu ứng viên vi phạm các nguyên tắc đã ký kết trước khi ứng tuyển vào quy trình APEL.Q.
 • Nếu ứng viên cung cấp bằng chứng giả mạo hoặc thông tin không chính xác trong hồ sơ APEL.Q, LAS và đại học đối tác có quyền huỷ bỏ kết quả (cả kết quả APEL.Q và văn bằng đã cấp nếu có). Trong trường hợp này, LAS và đại học đối tác không bồi hoàn bất kỳ chi phí, chi phí phát sinh (nếu có) dưới bất kỳ hình thức nào và ứng viên phải chịu trách nhiệm toàn bộ nếu các rủi ro và thiệt hại do việc giả mạo và thông tin không chính xác gây ra.
 • Trong quá trình ứng viên học và thực hiện Capstone Projects, đại học đối tác có quyền kết thúc tư học sinh viên, không cấp văn bằng hoặc huỷ văn bằng đã cấp nếu ứng viên vi phạm các nguyên tắc, quy định đã ký kết cũng như vi phạm liêm chính học thuật.
 • Viện Hàn Lâm Khoa Học London bảo lưu quyền tiếp nhận hay không tiếp nhận hồ sơ APEL.Q của ứng viên.
 • Thời gian quy ước cho toàn bộ quy trình là 06 tháng chỉ đảm bảo khi ứng viên nộp đầy đủ hồ sơ và đảm bảo hoàn tất End-Point Assessment và Capstone Projects đúng hạn. Những trường hợp không tuân thủ khung thời gian định trước sẽ không nhận được thư xác nhận tốt nghiệp và/hoặc bằng trong thời gian 06 tháng. Trong trường hợp học viên không sống tại Châu Âu sẽ nhận thư xác nhận tốt nghiệp trước và bằng sẽ đến sau. Những trường hợp này, bằng cấp sẽ được chuyển về quốc gia của ứng viên và thời gian nhận được sẽ tuỳ thuộc vào quy trình cấp, thời gian cấp, thời gian in ấn và thời gian vận chuyển của trường đại học và đơn vị chuyển phát.
 • Phí cho quy trình APEL.Q không bao gồm các chi phí liên quan đến lễ tốt nghiệp (nếu có), chi phí chuyển phát văn bằng và các chi phí khác mà không liên quan đến quy trình APEL.Q.
 • Phí đăng ký APEL.Q sẽ không hoàn lại dưới mọi hình thức.
Viện Hàn Lâm Khoa Học London và đại học đối tác không cam kết:
 • Không cam kết tham gia quy trình APEL.Q là đạt yêu cầu và vào được giai đoạn cuối của chương trình từ đại học đối tác nếu ứng viên không đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định.
 • Không cam kết tham gia vào giai đoạn cuối là có thể được cấp bằng nếu không đáp ứng tiêu chuẩn học thuật và các quy định liên quan từ đại học đối tác.
 • Không cam kết về quá trình sử dụng văn bằng được cấp bởi đại học đối tác.
 • Không cam kết về định cư, thăng tiến nghề nghiệp, có việc làm, có visa du học hoặc du lịch trước, trong và sau khi tốt nghiệp và nhận văn bằng.

 

Các nguyên tắc nền tảng của APEL.Q?

APEL.Q từ Viện Hàn Lâm Khoa Học London là quy trình minh bạch, công bằng và chặt chẽ với sự giám sát của các đại học đối tác và đơn vị kiểm định độc lập. Nhằm đảm bảo tính hiệu quả, năng lực giải trình cũng như chứng minh tính công bằng và minh bạch với các cơ quan chức năng và bên thứ 3, APEL.Q áp dụng các nguyên tắc đảm bảo chất lượng sau đây:

 
NGƯỜI HỌC LÀ TRUNG TÂM TRÊN TIN THẦN TỰ NGUYỆN
 • APEL.Q là quy trình tự nguyện, không bắt buộc. Người học chủ động và có nghĩa vụ trong việc cung cấp các bằng chứng nhằm chứng minh kinh nghiệm làm việc và năng lực tương ứng với chương trình ứng tuyển.
 • Quy trình APEL.Q dựa vào hồ sơ đăng ký, portfolios, End-Point Assessment và Capstone Projects và người nộp hồ sơ là người chủ động trong tất cả các công đoạn và chịu trách nhiệm với thông tin cung cấp. Viện Hàn Lâm Khoa Học London và các đại học đối tác, các bên liên quan hướng dẫn nhưng tuyệt đối không thực hiện thay cũng như không hỗ trợ để có thêm bằng chứng nhằm hỗ trợ cho quá trình chứng minh năng lực.
CÁC THÔNG TIN CUNG CẤP PHẢI ĐẦY ĐỦ VÀ TRUNG THỰC
 • Thông tin cung cấp để xét tuyển hồ sơ APEL.Q phải chính xác và trung thực. Viện Hàn Lâm Khoa Học London và Đại Học Khai Phóng Paris sẽ kết thúc hồ sơ APEL.Q ngay lập tức và không bồi hoàn bất kỳ chi phí nào nếu xét thấy thông tin cung cấp là giả mạo.
 • Quy trình thẩm định APEL.Q của LAS được xây dựng nhằm đảm bảo việc thẩm định thông tin diễn ra hiệu quả thông qua các mô hình phỏng vấn 360 độ, kiểm tra chéo, thuê ngoài đơn vị thẩm tra thông tin độc lập, hợp tác với các cơ quan thẩm định văn bằng, các hiệp hội nghề nghiệp cũng như thông tin có được từ cơ sở dữ liệu nội bộ của Viện Hàn Lâm Khoa Học London và đối tác.
UYỂN CHUYỂN TRONG XEM XÉT VÀ CÔNG NHẬN
 • Mỗi ứng viên có hoàn cảnh, môi trường làm việc, kinh nghiệm làm việc hoàn toàn khác nhau. Quy trình xem xét sẽ cân nhắc các yếu tố khách quan và khác biệt trong quá trình công nhận năng lực.
 • Việc công nhận các khác biệt chỉ được áp dụng khi ứng viên chứng minh được mình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu năng lực tối thiểu của một chương trình ứng tuyển.
 • Quá trình thẩm định APEL.Q có xem xét đến các yếu tố khách quan như chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế và hoàn cảnh cá nhân của từng ứng viên.
QUY TRÌNH CHẶT CHẼ, CÔNG BẰNG VÀ MINH BẠCH
 • Toàn bộ quy trình xem xét APEL.Q là minh bạch và công bằng. Viện Hàn Lâm Khoa Học London và Đại Học Khai Phóng Paris không cam kết bất kỳ điều gì nếu không thuộc thẩm quyền hoặc chưa có kết luận chính thức từ Hội đồng phê duyệt.

Đảm bảo công khai và minh bạch quy trình

 • Toàn bộ quy trình, các quy định, các trách nhiệm miễn trừ và thông tin liên quan đến APEL.Q được đăng công khai  trên trang web APEL.Q toàn cầu và các trang thông tin chính thức về APEL.Q tại địa phương.

Đảm bảo đồng nhất quy trình, đồng nhất trong hiểu và áp dụng các chính sách APEL.Q

 • Nhằm đảm bảo đồng nhất quy trình, toàn bộ hồ sơ APEL.Q trên toàn cầu đều bằng tiếng Anh. Các thông tin cung cấp bằng ngôn ngữ địa phương được xem là thông tin tham khảo.

Đảm bảo ứng viên hiểu đúng về APEL.Q và hiểu vai trò trách nhiệm của mình khi tham gia vào quy trình APEL.Q

 • Tất cả ứng viên khi ứng tuyển và nộp hồ sơ theo quy trình APEL.Q được tiếp cận các thông tin chi tiết về APEL.Q ngay từ đầu và được tư vấn (nếu có) từ Viện Hàn Lâm Khoa Học London hoặc đối tác được LAS uỷ quyền chính thức bằng văn bản.
 • Ứng viên trước khi ứng tuyển phải ký các cam kết về chính sách APEL.Q nhằm tránh các hiểu lầm, cố tình hiểu lầm cũng như đảm bảo các trách nhiệm trung thực và minh bạch trong cung cấp và trao đổi thông tin.

Đảm bảo ai cũng có thể tham gia APEL.Q

 • APEL.Q do LAS triển khai áp dụng đồng nhất tại các quốc gia và vùng lãnh thổ, không phân biệt sắc tộc, màu da, tôn giáo, thể chế chính trị.
 • Mọi quy trình và tiêu chuẩn tại các quốc gia được đảm bảo đồng nhất. Mặc dù áp dụng chính sách “Uyển chuyển trong xem xét và công nhận” nhưng chính sách này không làm ảnh hưởng đến tính công bằng, minh xác, không làm ảnh hưởng đến việc xác nhận năng lực của ứng viên khi so sánh tương quan với một chương trình đào tạo.
 • Mọi quy trình và tiêu chuẩn áp dụng giống nhau tại các quốc gia và vùng lãnh thổ.
 • Quá trình tiếp nhận ứng viên đầu vào không phân biệt sắc tộc, màu da, tôn giáo và thể chế chính trị.
 • Không có sự phân biệt đối xử giữa sắc tộc, màu da, tôn giáo và thể chế chính trị dưới mọi hình thức.
 • LAS bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận ứng viên nhưng quyết định này không liên quan đến sắc tộc, màu da, tôn giáo hay thể chế chính trị.

Đảm bảo tính có thể giải trình với bên liên quan:

 • Toàn bộ quy trình, quá trình, biểu mẫu, khung năng lực (Competency), PLOs (Programs Learning Outcomes), KSB (Knowledge, Skills and Behaviors) đều được thẩm tra và công nhận bởi đại học đối tác.
 • Toàn bộ quy trình, quá trình, khung năng lực (Competency), PLOs (Programs Learning Outcomes), KSB (Knowledge, Skills and Behaviour) đều có thể giải trình và có thể làm cơ sở để chứng minh năng lực của ứng viên.
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG TỪNG CÔNG ĐOẠN XÉT DUYỆT

Ứng viên sẽ trải qua 3 giai đoạn xét duyệt bao gồm:

 1. Kiểm tra tính chính xác và trung thực của hồ sơ ứng tuyển;
 2. Bằng chứng cung cấp trong quá trình End-Point Assessment (EPA) và
 3. Tính khoa học và ứng dụng của Capstone Projects.

Qua từng công đoạn đều có hoạt động kiểm tra và thẩm tra bởi đại học đối tác hoặc đơn vị kiểm định độc lập. Sau khi hoàn tất và vượt qua 3 giai đoạn nêu trên, học viên sẽ nhận được Bằng từ Đại Học Khai Phóng Paris (Université Libéral de Paris).

BẠN MUỐN CHUYỂN KINH NGHIỆM THÀNH BẰNG CẤP?CHÚNG TÔI SẼ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/04/APEL-Q-Logo_2024-White_800.png
  London Academy of Sciences VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)
  0909.090.681
  apelq@las.org.vn

  Follow us:

  APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

  Copyright © Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation