LỊCH SỬ HÌNH THÀNH APEL.Q TẠI CHÂU ÂUAccreditation of Prior Experiential Learning (APEL)
for Award of Academic Qualifications (Q)

1999

Hình thành từ 1999

Quy trình Bologna

Quy trình Bologna hình thành với mục tiêu thiết lập một hệ thống đồng nhất cho giáo dục đại học tại Châu Âu. Các quốc gia khi tham gia vào Quy trình Bologna sẽ so sánh chương trình đào tạo của quốc gia mình với chu trình đào tạo đại học 3 cấp (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ). Quy trình Bologna nhằm đảm bảo bằng cấp tại các quốc gia thành viên có thể dễ dàng được công nhận lẫn nhau.

01/02/1999

Công ước công nhận lẫn nhau Lisbon

The Lisbon Recognition Convention (Công ước công nhận lẫn nhau Lisbon) là công cụ quan trọng của quy trình Bologna với sự tham gia của hơn 34 quốc gia không chỉ tại Châu Âu mà còn mở rộng sang một số quốc gia và vùng lãnh thổ không thuộc Châu Âu. Công ước công nhận lẫn nhau Lisbon giúp xây dựng tiêu chuẩn bằng cấp và hệ thống đảm bảo chất lượng cho các trường đại học tại Châu Âu, giúp bằng cấp có thể so sánh, công nhận và chuyển đổi trên toàn Châu Âu.

2008

Hình thành từ 2008

Khung năng lực Châu Âu (European Qualification Framework)

Khung năng lực Châu Âu gồm 8-level được hình thành căn cứ vào năng lực và kết quả đầu ra. Khung năng lực Châu Âu là công cụ hiệu quả để so sánh năng lực, bằng cấp giữa các hệ thống giáo dục nhằm so sánh tương ứng và công nhận tương đương, đồng thời do mô hình tiếp cận theo khung năng lực nên EQF là công cụ quan trọng hỗ trợ cho mô hình học tập suốt đời cũng như công nhận kinh nghiệm và năng lực để chuyển đổi thành bằng cấp (tiền thân của APEL.Q sau này).

2009

[APEL.Q] APEL lead to Qualification

Dựa vào khung năng lực Châu Âu, APEL.Q được hình thành nhằm xem xét, đánh giá và công nhận năng lực, kinh nghiệm để chuyển đổi thành bằng cấp. APEL.Q bắt đầu được áp dụng rộng rãi tại Châu Âu từ 2008, sau đó dần phổ biến tại Châu Úc, Châu Phi và Châu Á. Tại Châu Á, Malaysia là quốc gia đầu tiên áp dụng APEL.Q cấp quốc gia và xem APEL.Q là một trong những định hướng quốc gia quan trọng để phát triển đào tạo đại học cũng như thu hút nguồn lao động cấp cao.

Hành lang pháp lý cho APEL.Q

Tại Châu Âu và trên thế giới
Đề xuất công nhận chuyển đổi các micro-credentials thành văn bằng của Liên Minh Châu Âu

Ngày 25/5/2022, Liên Minh Châu Âu đã có nghị quyết quan trọng trong việc công nhận các tín chỉ được tích luỹ trong các chương trình đào tạo ngắn hạn (micro-credentials hoặc micro-degree) thành văn bằng chính thức (full-degree). Nghị quyết này được thông qua nhằm hỗ trợ cho quá trình xây dựng, triển khai và công nhận các vi bằng, vi chứng chỉ xuyên suốt các loại hình đào tạo, các nơi đào tạo, và nơi sử dụng bao gồm tại cơ sở giáo dục, tại doanh nghiệp và xuyên quốc gia.

Đây là một trong những hành lang pháp lý quan trọng để triển khai APEL.Q cũng như khẳng định khả năng chuyển đổi các kinh nghiệp đã tích luỹ trong quá khứ để chuyển đổi thành văn bằng, đồng thời cũng khẳng định tính ưu việt của mô hình học tập suốt đời.

Tham khảo thêm về nghị quyết tại đây.

Chính sách Châu Âu về mô hình học tập chính quy và không chính quy

Chính sách cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn chuyên gia tự nguyện để các bên liên quan trong nước và địa phương sử dụng. Mục tiêu là đóng góp vào việc phát triển các chiến lược thẩm định đa dạng, chất lượng cao và hiệu quả về chi phí ở Châu Âu, qua đó hỗ trợ việc học tập lâu dài và tương lai về sau.

Tham khảo thêm chính sách này tại đây.

Khung năng lực Châu Âu về học tập suốt đời

Khung năng lực Châu Âu (APEL.Q) là công cụ được dùng để so sánh năng lực, bằng cấp giữa các hệ thống giáo dục nhằm so sánh tương ứng các bằng cấp quốc gia dễ hiểu hơn trên toàn châu Âu, thúc đẩy sự phát triển của người lao động và người học qua trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho việc học tập suốt đời. Bởi vì cách tiếp cận dựa trên kết quả học tập, nó cho phép phát triển một chiến lược tích hợp để thúc đẩy và xác nhận việc học tập không chính quy và không chính thức. Phần lớn các Quốc gia Thành viên đang phát triển khung trình độ quốc gia toàn diện dựa trên kết quả học tập, một sự phát triển mở đường cho việc triển khai các hệ thống xác nhận ở cấp quốc gia.

Tham khảo thêm EQF lực tại đây.

Hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ Châu Âu (ECTS)

ECTS là hệ thống tín chỉ dành cho giáo dục đại học trong khu vực giáo dục Đại học Châu Âu, bao gồm 46 quốc gia tham gia vào Quy trình Bologna. Hệ thống tín chỉ được xem như là một phương tiện tích hợp để thúc đẩy sự phát triển trong và ngoài nước của sinh viên một cách rộng rãi nhất. Tín chỉ ECTS là một thành phần quan trọng của Khung trình độ Bologna tương thích với EQF. Các tín chỉ ECTS dựa trên khối lượng công việc cần thiết để sinh viên đạt được kết quả học tập mong đợi, trong đó mô tả những gì người học phải biết, hiểu và có thể làm sau khi hoàn thành quá trình học tập. Hệ thống tương ứng với các bảng mô tả cấp độ trong Khung trình độ quốc gia và Khung năng lực châu Âu. Kết quả học tập được thể hiện dưới dạng tín chỉ, với tổng số giờ học hàng năm của sinh viên gian dao động từ 1.500 đến 1.800 giờ và một tín chỉ thường tương đương với 25 đến 30 giờ học tập.

Tham khảo thêm về hệ thống tại đây.

Hệ thống Tín chỉ Châu Âu cho Giáo dục Nghề nghiệp và Đào tạo (ECVET)

ECVET là một hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ học tập trong giáo dục nghề nghiệp và đào tạo của Châu Âu. Nó đưa ra một tiêu chuẩn chung để mô tả trình độ theo đơn vị về kết quả học tập và các điểm số liên quan. Mục đích của hệ thống này không nhằm để thay thế các hệ thống trình độ quốc gia, mà là để cải thiện khả năng so sánh và tương thích của chúng. ECVET áp dụng cho tất cả các kết quả mà một cá nhân đạt được từ các lộ trình giáo dục và đào tạo đa dạng, sau đó được chuyển giao, công nhận và tích lũy để đạt được trình độ chuyên môn nâng cao. Sáng kiến ​​này tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận các khóa đào tạo, kỹ năng và kiến ​​thức của công dân Châu Âu ở các Quốc gia Thành viên khác. Nó khuyến khích sự phát triển sự tiếp cận đa quốc gia và khả năng học tập suốt đời.

Tham khảo thêm hệ thống này tại đây.

EURoPASS - Hồ sơ năng lực và hộ chiếu kỹ năng của tương lai

Europass là dịch vụ sơ yếu lý lịch trực tuyến giúp các cá nhân xác định mức độ kinh nghiệm chuyên môn và năng lực một cách rõ ràng và chuẩn xác. Europass làm nổi bật các kỹ năng của cá nhân, kể cả các kỹ năng tích lũy trong các môi trường khác ngoài môi trường đào tạo chính quy. Cơ cấu của Europass khuyến khích việc xác định và công nhận quá trình đào tạo, trình độ chuyên môn và bằng cấp. Đây là một bước quan trọng để được thẩm định, công nhận và cấp bằng một cách đầy đủ. Tuy nhiên, những công cụ này ghi nhận được quá trình học tập và đào tạo không chính quy ở nước nhà. Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Châu Âu cho rằng cần phải phát triển một Hộ chiếu Kỹ năng Europass tích hợp có khả năng lưu lại tất cả các hoạt động học tập chính quy và không chính quy trong nước hoặc nước ngoài.

Tham khảo thêm về EUROPASS tại đây

Dự án APELE dưới sự tài trợ của Liên Minh Châu Âu
Chứng nhận Hoạt động Thanh niên (YOUTHPASS)

Chứng nhận Hoạt động Thanh niên (Youthpass) là một công cụ để những người tham gia các dự án do Chương trình Thanh niên Hành Động (Youth in Action) tài trợ miêu tả những gì họ đã làm và học được trong chương trình. Đây là một phần chiến lược của Ủy ban Châu Âu nhằm thúc đẩy việc công nhận hình thức đào tạo không chính quy bằng cách hình dung và xác nhận kết quả đào tạo đạt được thông qua các dự án “Thanh niên hành động”. Chứng nhận Youthpass được cấp cho các cá nhân tham gia một trong những chương trình sau: Dịch vụ Tình nguyện Châu Âu (European Voluntary Service), Giao lưu Thanh niên (Youth Exchanges), Các Khóa đào tạo ngắn hạn và Sáng kiến Thanh niên (Youth Initiatives).

Tham khảo thêm về YOUTHPASS tại đây

Hồ sơ Tổng quan Kỹ năng của EU (EU Skills Panorama)

“Nghị sự về Kỹ năng và Nghề nghiệp Hiện đại” của Liên minh Châu Âu bao gồm việc xây dựng Hồ sơ Tổng quan Kỹ năng của EU bắt đầu từ năm 2012 để tăng cường tính minh bạch cho người tìm việc, nhân viên, các công ty và / hoặc các tổ chức công. Hồ sơ Tổng quan sẽ có thể truy cập online và sẽ bao gồm các dự báo cập nhật về nguồn cung kỹ năng và các yêu cầu của thị trường lao động đến năm 2020.

Tham khảo thêm về Hồ sơ Tổng quan Kỹ năng của EU tại đây

Khung Năng lực Chủ chốt châu Âu (European Framework for Key Competences)

Năng lực Chủ chốt cho Học tập Suốt đời là tập hợp các kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết cho sự hoàn thiện và phát triển cá nhân, hòa nhập xã hội, quyền công dân tích cực và việc làm của công dân Châu Âu. Khung này xác định 8 năng lực thiết yếu và mô tả kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết liên quan đến từng năng lực. Nhiều Quốc gia Thành viên đã sử dụng công cụ này để cải cách các chương trình giáo dục và giáo trình của họ. Các năng lực then chốt bao gồm: Giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ; giao tiếp bằng ngoại ngữ; năng lực toán học và năng lực cơ bản về khoa học và công nghệ; năng lực kỹ thuật số; phương pháp học tập; năng lực công dân và xã hội; ý thức chủ động và chủ nghĩa kinh doanh; và nhận thức văn hóa.

Tham khảo thêm về Khung Năng lực Chủ chốt châu Âu tại đây

Khuyến nghị của Châu Âu về công nhận và tích luỹ tín chỉ từ các khoá học ngắn hạn

Vào ngày 16/06/2022, sau nhiều năm chờ đợi, Hội đồng Châu Âu (the Council of the European Union – EU) đã thông qua Khuyến nghị của Châu Âu trong công nhận tín chỉ dùng cho học tập suốt đời và xác nhận năng lực làm việc – Recommendation on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability. Khuyến nghị này là nền tảng và cơ sở pháp lý đặc biệt quan trọng trong hỗ trợ xây dựng, triển khai và công nhận các tín chỉ (tích luỹ từ các hoạt động học tập chính quy và phi chính quy) giữa các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp, giữa các ban ngành cũng như giữa các quốc gia.

Các tín chỉ (Micro-credentials) công nhận năng lực đầu ra từ các khoá học ngắn hạn (Short Courses) cũng như công nhận kinh nghiệm như một thành phần quan trọng để chuyển đổi thành tín chỉ.

Với khuyến nghị này của Liên Minh Châu Âu, thông qua việc công nhận tín chỉ từ kinh nghiệm và các khoá học ngắn hạn, quá trình APEL.Q sẽ trở nên chính xác, hiệu quả và công bằng.

Tham khảo thêm Tại đây

Khung Phân loại Kỹ năng, Năng lực và Nghề nghiệp của Châu Âu (ESCO)

Mục đích của ESCO là trở thành một tiêu chuẩn phân loại và một thuật ngữ chung của Châu Âu cho các kỹ năng, năng lực, trình độ và nghề nghiệp. ESCO sẽ phân loại dựa trên phân loại và tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và liên kết với chúng (ví dụ: Phân loại theo tiêu chuẩn quốc tế về nghề nghiệp (ISCO)), và sẽ bổ sung cho các phân loại nghề nghiệp và giáo dục quốc gia và ngành hiện có. Đồng thời cho phép trao đổi thông tin lẫn nhau giữa các phân loại. EURES, cổng thông tin di chuyển việc làm của Châu Âu đã vận dụng một phần của khung phân loại này.

Tham khảo thêm về Khung Phân loại Kỹ năng, Năng lực và Nghề nghiệp của Châu Âu tại đây

Trách nhiệm miễn trừ
Nguyên tắc chung
 • APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là quy trình độc lập, được công nhận bởi trường đại học, tuân thủ hướng dẫn của EU và khung năng lực Châu Âu EQF. APEL.Q không phải là dịch vụ của chính phủ Anh Quốc và Pháp cũng như Liên Minh Châu Âu.
 • Kết quả APLE.Q từ Viện Hàn Lâm khoa học London dùng để cung cấp bằng chứng năng lực của ứng viên cho đại học đối tác, không dùng và cũng không là bằng chứng để ứng tuyển tại thị trường lao động hoặc vào các trường đại học.
 • APEL.Q không phải là bằng cấp. Bằng chỉ được cấp sau khi trường Đại học đối tác công nhận kết quả APEL.Q và cấp bằng tương ứng.
 • Sinh viên không sử dụng kết quả APEL.Q từ Viện hàn lâm khoa học London (LAS) để ứng tuyển vào trường đại học khác.
 • Sau khi vượt qua quy trình xét tuyển hồ sơ từ LAS và quy trình End-Point Assessment, học viên sẽ vào giai đoạn Capstone projects của đại học đối tác và là sinh viên chính thức của đại học đối tác. Trong quá trình là sinh viên của Đại học đối tác, học viên phải tuân thủ toàn bộ quy định của trường đại học đối tác.
 • LAS không chịu trách nhiệm sau khi ứng viên đã hoàn tất quá trình thẩm định và bắt đầu học với đại học đối tác.
 • LAS và đại học đối tác có quyền ngưng toàn bộ quy trình xem xét APEL.Q nếu xét thấy ứng viên vi phạm nguyên tắc trung thực và tự nguyện.
 • LAS và đại học đối tác bảo lưu quyền tiếp nhận hay không tiếp nhận hồ sơ xét tuyển APEL.Q
Viện hàn lâm khoa học London không cam kết:
 • Không cam kết quá trình APEL.Q sẽ đạt 100%.
 • Không cam kết quá trình sử dụng văn bằng sau khi tốt nghiệp với đại học đối tác.
 • Không hoàn phí đăng ký dưới mọi hình thức.
 • Không hoàn phí dưới mọi hình thức nếu ứng viên vi phạm nguyên tắc trung thực, tự nguyện và đạo đức từ Viện hàn lâm khoa học London và Đại học đối tác.
Thẩm định của Châu Âu về mô hình học tập chính quy và không chính quy

Thẩm định của Châu Âu là một công cụ tiên tiến cung cấp tổng quan về các phương pháp hay nhất trong lĩnh vực nhằm mục đích xác nhận và đáp ứng nhu cầu của cả các nhà hoạch định chính sách và những người thực hiện trong lĩnh vực này. Thẩm định Châu Âu minh họa một cách cụ thể các nguyên tắc được nêu trong Hướng dẫn xác thực của Châu Âu, có liên quan chặt chẽ với nguyên tắc này.

Tham khảo thêm về thẩm định tại đây.

Chính sách Châu Âu về mô hình học tập chính quy và không chính quy

Chính sách cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn chuyên gia tự nguyện để các bên liên quan trong nước và địa phương sử dụng. Mục tiêu là đóng góp vào việc phát triển các chiến lược thẩm định đa dạng, chất lượng cao và hiệu quả về chi phí ở Châu Âu, qua đó hỗ trợ việc học tập lâu dài và tương lai về sau.

Tham khảo thêm chính sách này tại đây.

Khung năng lực Châu Âu về học tập suốt đời

Khung năng lực Châu Âu (EQF) là công cụ được dùng để so sánh năng lực, bằng cấp giữa các hệ thống giáo dục nhằm so sánh tương ứng các bằng cấp quốc gia dễ hiểu hơn trên toàn châu Âu, thúc đẩy sự phát triển của người lao động và người học qua trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho việc học tập suốt đời. Bởi vì cách tiếp cận dựa trên kết quả học tập, nó cho phép phát triển một chiến lược tích hợp để thúc đẩy và xác nhận việc học tập không chính quy và không chính thức. Phần lớn các Quốc gia Thành viên đang phát triển khung trình độ quốc gia toàn diện dựa trên kết quả học tập, một sự phát triển mở đường cho việc triển khai các hệ thống xác nhận ở cấp quốc gia.

Tham khảo thêm EQF tại đây.

Hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ Châu Âu (ECTS)

ECTS là hệ thống tín chỉ dành cho giáo dục đại học trong khu vực giáo dục Đại học Châu Âu, bao gồm 46 quốc gia tham gia vào Quy trình Bologna. Hệ thống tín chỉ được xem như là một phương tiện tích hợp để thúc đẩy sự phát triển trong và ngoài nước của sinh viên một cách rộng rãi nhất. Tín chỉ ECTS là một thành phần quan trọng của Khung trình độ Bologna tương thích với EQF. Các tín chỉ ECTS dựa trên khối lượng công việc cần thiết để sinh viên đạt được kết quả học tập mong đợi, trong đó mô tả những gì người học phải biết, hiểu và có thể làm sau khi hoàn thành quá trình học tập. Hệ thống tương ứng với các bảng mô tả cấp độ trong Khung trình độ quốc gia và Khung năng lực châu Âu. Kết quả học tập được thể hiện dưới dạng tín chỉ, với tổng số giờ học hàng năm của sinh viên gian dao động từ 1.500 đến 1.800 giờ và một tín chỉ thường tương đương với 25 đến 30 giờ học tập.

Tham khảo thêm về hệ thống ECTS tại đây.

Hệ thống Tín chỉ Châu Âu cho Giáo dục Nghề nghiệp và Đào tạo (ECVET)

ECVET là một hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ học tập trong giáo dục nghề nghiệp và đào tạo của Châu Âu. Nó đưa ra một tiêu chuẩn chung để mô tả trình độ theo đơn vị về kết quả học tập và các điểm số liên quan. Mục đích của hệ thống này không nhằm để thay thế các hệ thống trình độ quốc gia, mà là để cải thiện khả năng so sánh và tương thích của chúng. ECVET áp dụng cho tất cả các kết quả mà một cá nhân đạt được từ các lộ trình giáo dục và đào tạo đa dạng, sau đó được chuyển giao, công nhận và tích lũy để đạt được trình độ chuyên môn nâng cao. Sáng kiến ​​này tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận các khóa đào tạo, kỹ năng và kiến ​​thức của công dân Châu Âu ở các Quốc gia Thành viên khác. Nó khuyến khích sự phát triển sự tiếp cận đa quốc gia và khả năng học tập suốt đời.

Tham khảo thêm hệ thống ECVET tại đây.

EUROPASS - Hồ sơ năng lực và hộ chiếu kỹ năng của tương lai

Europass là dịch vụ sơ yếu lý lịch trực tuyến giúp các cá nhân xác định mức độ kinh nghiệm chuyên môn và năng lực một cách rõ ràng và chuẩn xác. Europass làm nổi bật các kỹ năng của cá nhân, kể cả các kỹ năng tích lũy trong các môi trường khác ngoài môi trường đào tạo chính quy. Cơ cấu của Europass khuyến khích việc xác định và công nhận quá trình đào tạo, trình độ chuyên môn và bằng cấp. Đây là một bước quan trọng để được thẩm định, công nhận và cấp bằng một cách đầy đủ. Tuy nhiên, những công cụ này ghi nhận được quá trình học tập và đào tạo không chính quy ở nước nhà. Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Châu Âu cho rằng cần phải phát triển một Hộ chiếu Kỹ năng Europass tích hợp có khả năng lưu lại tất cả các hoạt động học tập chính quy và không chính quy trong nước hoặc nước ngoài.

Tham khảo thêm về EUROPASS tại đây

Dự án APELE dưới sự tài trợ của Liên Minh Châu Âu
Chứng nhận Hoạt động Thanh niên (YOUTHPASS)

Chứng nhận Hoạt động Thanh niên (Youthpass) là một công cụ để những người tham gia các dự án do Chương trình Thanh niên Hành Động (Youth in Action) tài trợ miêu tả những gì họ đã làm và học được trong chương trình. Đây là một phần chiến lược của Ủy ban Châu Âu nhằm thúc đẩy việc công nhận hình thức đào tạo không chính quy bằng cách hình dung và xác nhận kết quả đào tạo đạt được thông qua các dự án “Thanh niên hành động”. Chứng nhận Youthpass được cấp cho các cá nhân tham gia một trong những chương trình sau: Dịch vụ Tình nguyện Châu Âu (European Voluntary Service), Giao lưu Thanh niên (Youth Exchanges), Các Khóa đào tạo ngắn hạn và Sáng kiến Thanh niên (Youth Initiatives).

Tham khảo thêm về YOUTHPASS tại đây

Hồ sơ Tổng quan Kỹ năng của EU (EU Skills Panorama)

“Nghị sự về Kỹ năng và Nghề nghiệp Hiện đại” của Liên minh Châu Âu bao gồm việc xây dựng Hồ sơ Tổng quan Kỹ năng của EU bắt đầu từ năm 2012 để tăng cường tính minh bạch cho người tìm việc, nhân viên, các công ty và / hoặc các tổ chức công. Hồ sơ Tổng quan sẽ có thể truy cập online và sẽ bao gồm các dự báo cập nhật về nguồn cung kỹ năng và các yêu cầu của thị trường lao động đến năm 2020.

Tham khảo thêm về Hồ sơ Tổng quan Kỹ năng của EU tại đây

Khung Năng lực Chủ chốt châu Âu (European Framework for Key Competences)

Năng lực Chủ chốt cho Học tập Suốt đời là tập hợp các kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết cho sự hoàn thiện và phát triển cá nhân, hòa nhập xã hội, quyền công dân tích cực và việc làm của công dân Châu Âu. Khung này xác định 8 năng lực thiết yếu và mô tả kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết liên quan đến từng năng lực. Nhiều Quốc gia Thành viên đã sử dụng công cụ này để cải cách các chương trình giáo dục và giáo trình của họ. Các năng lực then chốt bao gồm: Giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ; giao tiếp bằng ngoại ngữ; năng lực toán học và năng lực cơ bản về khoa học và công nghệ; năng lực kỹ thuật số; phương pháp học tập; năng lực công dân và xã hội; ý thức chủ động và chủ nghĩa kinh doanh; và nhận thức văn hóa.

Tham khảo thêm về Khung Năng lực Chủ chốt châu Âu tại đây

Khuyến nghị của Châu Âu về công nhận và tích luỹ tín chỉ từ các khoá học ngắn hạn

Vào ngày 16/06/2022, sau nhiều năm chờ đợi, Hội đồng Châu Âu (the Council of the European Union – EU) đã thông qua Khuyến nghị của Châu Âu trong công nhận tín chỉ dùng cho học tập suốt đời và xác nhận năng lực làm việc – Recommendation on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability. Khuyến nghị này là nền tảng và cơ sở pháp lý đặc biệt quan trọng trong hỗ trợ xây dựng, triển khai và công nhận các tín chỉ (tích luỹ từ các hoạt động học tập chính quy và phi chính quy) giữa các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp, giữa các ban ngành cũng như giữa các quốc gia.

Các tín chỉ (Micro-credentials) công nhận năng lực đầu ra từ các khoá học ngắn hạn (Short Courses) cũng như công nhận kinh nghiệm như một thành phần quan trọng để chuyển đổi thành tín chỉ.

Với khuyến nghị này của Liên Minh Châu Âu, thông qua việc công nhận tín chỉ từ kinh nghiệm và các khoá học ngắn hạn, quá trình APEL.Q sẽ trở nên chính xác, hiệu quả và công bằng.

Tham khảo thêm Tại đây

Khung Phân loại Kỹ năng, Năng lực và Nghề nghiệp của Châu Âu (ESCO)

Mục đích của ESCO là trở thành một tiêu chuẩn phân loại và một thuật ngữ chung của Châu Âu cho các kỹ năng, năng lực, trình độ và nghề nghiệp. ESCO sẽ phân loại dựa trên phân loại và tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và liên kết với chúng (ví dụ: Phân loại theo tiêu chuẩn quốc tế về nghề nghiệp (ISCO)), và sẽ bổ sung cho các phân loại nghề nghiệp và giáo dục quốc gia và ngành hiện có. Đồng thời cho phép trao đổi thông tin lẫn nhau giữa các phân loại. EURES, cổng thông tin di chuyển việc làm của Châu Âu đã vận dụng một phần của khung phân loại này.

Tham khảo thêm về Khung Phân loại Kỹ năng, Năng lực và Nghề nghiệp của Châu Âu tại đây

Trách nhiệm miễn trừ
Nguyên tắc chung
 • APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là quy trình độc lập, được công nhận bởi trường đại học, tuân thủ hướng dẫn của EU và khung năng lực Châu Âu EQF. APEL.Q không phải là dịch vụ của chính phủ Anh Quốc và Pháp cũng như Liên Minh Châu Âu.
 • Kết quả APLE.Q từ Viện Hàn Lâm khoa học London dùng để cung cấp bằng chứng năng lực của ứng viên cho đại học đối tác, không dùng và cũng không là bằng chứng để ứng tuyển tại thị trường lao động hoặc vào các trường đại học.
 • APEL.Q không phải là bằng cấp. Bằng chỉ được cấp sau khi trường Đại học đối tác công nhận kết quả APEL.Q và cấp bằng tương ứng.
 • Sinh viên không sử dụng kết quả APEL.Q từ MI Swiss để ứng tuyển vào trường đại học khác.
 • Sau khi vượt qua quy trình xét tuyển hồ sơ từ LAS và quy trình End-Point Assessment, học viên sẽ vào giai đoạn Capstone projects của đại học đối tác và là sinh viên chính thức của đại học đối tác. Trong quá trình là sinh viên của Đại học đối tác, học viên phải tuân thủ toàn bộ quy định của trường đại học đối tác.
 • MI Swiss không chịu trách nhiệm sau khi ứng viên đã hoàn tất quá trình thẩm định và bắt đầu học với đại học đối tác.
 • MI Swiss và đại học đối tác có quyền ngưng toàn bộ quy trình xem xét APEL.Q nếu xét thấy ứng viên vi phạm nguyên tắc trung thực và tự nguyện.
 • MI Swiss và đại học đối tác bảo lưu quyền tiếp nhận hay không tiếp nhận hồ sơ xét tuyển APEL.Q
Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss), Đại học đối tác và đối tác không cam kết: 
 • Không cam kết quá trình APEL.Q sẽ đạt 100%.
 • Không cam kết quá trình sử dụng văn bằng của đại học đối tác và các tài liệu cấp cho ứng viên sau khi sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi, cũng không cam kết việc công nhận văn bằng, sử dụng văn bằng để có việc làm, thăng tiến, công nhận ngạch, bậc, chức vụ, chức vị, học hàm. MI Swiss và đại học đối tác cũng không hỗ trợ quá trình công nhận văn bằng hoặc quá trình hợp thức hoá sử dụng văn bằng. Ứng viên cần tìm hiểu kỹ với nơi tiếp nhận văn bằng sau khi tốt nghiệp trước khi đăng ký vào chương trình APEL.Q
 • Không hoàn phí đăng ký dưới mọi hình thức.
 • Không hoàn phí dưới mọi hình thức nếu ứng viên vi phạm nguyên tắc trung thực, tự nguyện và đạo đức từ MI Swiss và Đại học đối tác.
https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/04/APEL-Q-Logo_2024-White_800.png
London Academy of Sciences VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)
0909.090.681
apelq@las.org.vn

Follow us:

APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

Copyright © Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation