Hội đồng đánh giá & đảm bảo chất lượng

Prof. Dr. Daniel Steve Villarreal

TRƯỞNG BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ APEL.Q

E-MAIL
apelq@las.org.vn
TELEPHONE
0909.090.681

“Trách nhiệm của tôi là đảm bảo quy trình thẩm định hồ sơ APEL.Q công bằng, minh bạch và trung thực”

Nguyên tắc thẩm định hồ sơ APEL.Q

NGƯỜI HỌC LÀ TRUNG TÂM TRÊN TIN THẦN TỰ NGUYỆN

APEL.Q là quy trình tự nguyện, không bắt buộc. Người học chủ động và có nghĩa vụ trong việc cung cấp các bằng chứng nhằm chứng minh kinh nghiệm làm việc và năng lực tương ứng với chương trình ứng tuyển.

CÁC THÔNG TIN CUNG CẤP PHẢI ĐẦY ĐỦ VÀ TRUNG THỰC

Thông tin cung cấp để xét tuyển hồ sơ APEL.Q phải chính xác và trung thực. Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) và đại học đối tác sẽ kết thúc hồ sơ APEL.Q ngay lập tức và không bồi hoàn bất kỳ chi phí nào nếu xét thấy thông tin cung cấp là giả mạo.

UYỂN CHUYỂN TRONG XEM XÉT VÀ CÔNG NHẬN

Mỗi ứng viên có hoàn cảnh, môi trường làm việc, kinh nghiệm làm việc hoàn toàn khác nhau. Quy trình xem xét sẽ cân nhắc các yếu tố khách quan và khác biệt trong quá trình công nhận năng lực.

QUY TRÌNH CHẶT CHẼ, CÔNG BẰNG VÀ MINH BẠCH

Toàn bộ quy trình xem xét APEL.Q là minh bạch và công bằng. Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) và Đại học đối tác không cam kết bất kỳ điều gì nếu không thuộc thẩm quyền hoặc chưa có kết luận chính thức từ Hội đồng phê duyệt.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG TỪNG CÔNG ĐOẠN XÉT DUYỆT

Ứng viên sẽ trải qua 3 giai đoạn xét duyệt bao gồm (1) Kiểm tra tính chính xác và trung thực của hồ sơ ứng tuyển; (2) Bằng chứng cung cấp trong quá trình End-Point Assessment (EPA) và (3) Tính khoa học và ứng dụng của Capstone Projects. Sau khi hoàn tất và vượt qua 3 giai đoạn nêu trên, học viên sẽ nhận được Bằng tương ứng với từng chương trình từ Đại học đối tác.

012345678900123456789001234567890+HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
0123456789001234567890%HỒ SƠ THÀNH CÔNG
0123456789001234567890CHUYÊN
01234567890stĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNGVì sao APEL.Q có tính chính xác và công bằng nhất?

Trong bối cảnh các chương trình đào tạo truyền thống bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các phần mềm viết Assignment, sự xuất hiện của ChatGPT và các công cụ AI tương tự, việc đánh giá chất lượng đầu ra của học viên bị thách thức hơn bao giờ hết. APEL.Q ra đời nhằm thay thế phương pháp đánh giá và cấp văn bằng truyền thống khi ứng viên phải chứng minh Năng lực thông qua các bằng chứng thay vì làm các bài kiểm tra.

Hội đồng thẩm định

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/05/Prof.-Dr.-Daniel-Steve-Villarreal.png
PROF. DR. DANIEL STEVE VILLARREAL

Management of Educational Change

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/05/Eric-Olmedo.png
PROF. DR. ERIC OLMEDO

Hospitality & Tourism Board

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/05/Timothy-Rackett.png
PROF. DR. TIMOTHY RACKETT

Management Board

APEL.Q giúp nhận bằng Cử nhân, Thạc sĩ trong vòng 09 tháng & tiết kiệm 95% học phí

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/04/APEL-Q-Logo_2024-White_800.png
London Academy of Sciences VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)
0909.090.681
apelq@las.org.vn

Follow us:

APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

Copyright © Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation