APEL.Q3 Lý Do Tiêu Chuẩn Nghề Nghiệp Quan Trọng Với Giáo Dục Sau Đại Học

June 20, 20230

Trong thị trường việc làm ngày càng phát triển, nhân viên phải có hiểu biết sâu về các kỹ năng, kiến thức và thái độ cần thiết cho vị trí của họ. Họ nên nắm rõ những nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong một tổ chức. Trong thị trường việc làm ngày càng phát triển, nhân viên phải có những hiểu biết sâu sắc về các kỹ năng, kiến thức và thái độ cần thiết cho một vị trí công việc. Họ nên nắm rõ những nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong một tổ chức. Cách thức này, mặc dù, chỉ là phương thức tổng quát và không áp dụng cho tất cả doanh nghiệp, nhưng nó có thể được cải tiến để phù hợp với từng văn hóa môi trường làm việc.

Tiêu chuẩn nghề nghiệp được áp dụng trong tình huống này khi nó vạch ra định nghĩa về năng lực quy định cho từng vị trí khác nhau. Tiếp cận tiêu chuẩn nghề nghiệp, nhân viên sẽ có một khung tham chiếu, được thiết kế phù hợp với lợi ích của người lao động ở mỗi giai đoạn sự nghiệp, trong nhiều lĩnh vực đa dạng, từ chăm sóc sức khỏe cho đến xây dựng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về tầm quan trọng của các tiêu chuẩn nghề nghiệp với người học sau đại học, và làm thế nào tiêu chuẩn nghề nghiệp mang lại lợi ích cho người lao động trong những công việc khác nhau. Ngoài ra, cùng điểm qua một số ngành phổ biến sử dụng tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn nghề nghiệp là gì?

Tiêu chuẩn nghề nghiệp là một tập hợp các tiêu chuẩn xác định kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết cho một công việc hoặc vai trò cụ thể. Bộ tiêu chuẩn này đảm bảo mọi công việc được thực hiện một cách nhất quán và có hiệu quả. Nó được xây dựng thông qua quá trình hợp tác giữa nhân viên, nhà tuyển dụng và các chuyên gia trong ngành.

occupational standards

Theo Gasskov, cụm từ “tiêu chuẩn dựa trên hiệu suất năng lực trong môi trường làm việc, đã được phê duyệt bởi một đại diện hoặc một bên liên quan chủ chốt của tổ chức.”

Tiêu chuẩn nghề nghiệp thường bao gồm một số nội dung, được liệt kê dưới đây:

  • Tiêu chuẩn hiệu suất là một tuyên bố về yêu cầu hiệu suất cần đạt, có thể bao gồm các yếu tố quan trọng về hiệu suất. Các yếu tố này có nhiều hình thức đa dạng tùy thuộc vào đặc điểm, kỹ thuật công nghệ tại nơi làm việc,.. Tuyên bố nói trên cũng gắn liền với từng chức năng nhằm phân biệt giữa 2 định nghĩa ‘hiệu suất’ và ‘hiệu suất năng lực’
  • Kiến thức và kỹ năng yêu cầu để triển khai thực hiện hiệu quả một công việc quy đổi từ một tiêu chuẩn hiệu suất.
  • Các thông tin chi tiết về nơi làm việc cụ thể để thực hiện chức năng công việc (hay gọi là “bối cảnh xác định”). Điều này có nghĩa là nếu bối cảnh nơi làm việc đã thay đổi, các tiêu chuẩn có thể không còn hiệu lực

3 lý do vì sao Tiêu chuẩn nghề nghiệp quan trọng với người học giáo dục sau đại học

Việc đặt ra tiêu chuẩn nghề nghiệp cho lực lượng lao động đã tạo ra một tác động mạnh mẽ đến người học, đặc biệt là nhóm sau đại học. Tiêu chuẩn nghề nghiệp là một tham chiếu để người học tự phát triển kiến thức, kỹ năng và chuyên môn liên quan đến công việc và vị trí mơ ước của họ.

Dưới đây là một số lý do mà giáo dục đại học nên chú ý đến các tiêu chuẩn này

Chuẩn bị cho tương lai

Tiêu chuẩn nghề nghiệp đem lại sự hiểu biết sâu sắc về các kỹ năng, kiến thức và hành vi cần thiết cho các vai trò công việc khác nhau, qua đó trang bị hành trang cho người lao động trong con đường sự nghiệp tương lai. Dựa trên bộ tiêu chuẩn này, người học có thể đưa ra những quyết định sáng suốt về giáo dục và đào tạo và phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong nghề nghiệp đã chọn.

Thiết kế các khóa học mong muốn và trình độ chuyên môn

Thứ hai, tiêu chuẩn nghề nghiệp là nền tảng để thiết kế các khóa học và chứng chỉ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động. Bằng cách kết hợp các tiêu chuẩn nghề nghiệp vào các chương trình và lớp học, các cơ sở giáo dục đại học hỗ trợ người học sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của thị trường việc làm, từ đó cải thiện khả năng tìm việc cho người học.

Cải thiện mối liên kết giữa giáo dục và môi trường làm việc thực tiễn

Cuối cùng, việc kết hợp các tiêu chuẩn nghề nghiệp vào các chương trình giáo dục đại học sẽ cải thiện sự liên kết giữa giáo dục và nhu cầu của công việc. Bằng cách làm việc với các đối tác trong ngành để phát triển và cập nhật các tiêu chuẩn, các tổ chức giáo dục đại học có thể đảm bảo rằng các chương trình của họ phù hợp và tân tiến, đồng thời đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm.

Lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn nghề

Tiêu chuẩn nghề nghiệp được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và vị trí công việc đa dạng. Một số ngành mà các khuôn khổ là nền tảng bao gồm chăm sóc sức khỏe, xây dựng, tài chính, khách sạn và giáo dục.

tiêu chuẩn nghề nghiệp
Nhiều ngành có tiêu chuẩn nghề nghiệp trong việc chuẩn hóa lực lượng lao động.

Trong những ngành đặc thù, nhân sự sẽ có nghĩa vụ thực hiện những nhiệm vụ nhất định. Vì vậy, nó được chia thành nhiều vị trí và ngành nghề mà người lao động có thể tham khảo để tự hoàn thiện và nâng cao con đường sự nghiệp của mình.

Ví dụ về các tiêu chuẩn nghề nghiệp trong các ngành khác nhau

Có rất nhiều ví dụ về tiêu chuẩn nghề nghiệp trong các ngành khác nhau. Cụ thể, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phát triển một bộ tiêu chuẩn trong ngành chăm sóc sức khỏe nhằm xác định kiến thức, kỹ năng và hành vi cần thiết cho các vai trò điều dưỡng khác nhau. Các trường điều dưỡng và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử dụng các tiêu chuẩn này để đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp ngành điều dưỡng đáp ứng được nhu cầu của thị trường việc làm.

Ngành xây dựng

Ban Đào tạo Ngành Xây dựng (CITB) đã phát triển một bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các vai trò xây dựng khác nhau, bao gồm lát gạch, mộc và hệ thống ống nước. Người sử dụng lao động và nhân viên sử dụng các tiêu chuẩn này để đảm bảo rằng công việc xây dựng được thực hiện nhất quán và cũng được các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo sử dụng để phát triển các khóa học và trình độ đáp ứng nhu cầu của ngành xây dựng.

Ngành tài chính

Viện Chứng khoán & Đầu tư (CISI) đã phát triển một bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các chuyên gia dịch vụ tài chính, trong đó xác định kiến thức, kỹ năng và hành vi cần thiết cho các vai trò dịch vụ tài chính khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo sử dụng các tiêu chuẩn này để phát triển các khóa học và bằng cấp liên quan đến ngành dịch vụ tài chính.

Ngành khách sạn

Institute of Hospitality Học viện khách sạn đã xây dựng một bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các vai trò khác nhau trong ngành khách sạn, bao gồm quản lý khách sạn, dịch vụ ăn uống và dọn phòng. Người sử dụng lao động và nhân viên sử dụng các tiêu chuẩn này để đảm bảo rằng các dịch vụ khách sạn được cung cấp theo tiêu chuẩn cao và được các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo sử dụng để phát triển các khóa học và trình độ đáp ứng nhu cầu của ngành khách sạn.

Kết Luận

Các tiêu chuẩn nghề nghiệp là rất quan trọng để thực hiện công việc chất lượng cao và phát triển chuyên môn liên tục. Đối với những người học ở trình độ đại học, những tiêu chuẩn này có thể cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về các kỹ năng, kiến thức và hành vi cần thiết cho các vai trò công việc khác nhau. Họ có thể giúp đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng cho công việc và chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm.

Bằng cách kết hợp các tiêu chuẩn này vào các chương trình và khóa học của mình, các cơ sở giáo dục đại học có thể giúp đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp của họ được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm và có thể giúp cải thiện khả năng được tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp. Các tiêu chuẩn nghề nghiệp được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và vai trò công việc và là một công cụ có giá trị để đảm bảo hiệu suất công việc có chất lượng cao và sự phát triển nghề nghiệp liên tục.

Khi thị trường việc làm tiếp tục phát triển, các cơ sở giáo dục đại học cần hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong ngành để xây dựng và cập nhật các tiêu chuẩn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các chương trình giáo dục và đào tạo phù hợp và cập nhật, đồng thời sẽ giúp đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm.


Hệ thống liên quan đến việc xác định, đánh giá lại quá trình học tập kinh nghiệm trước (APEL) để trao chứng chỉ học thuật (Q) là việc trao chứng chỉ học thuật cho từng người học dựa trên đánh giá và đánh giá quá trình học tập trải nghiệm trước đó đối với các chương trình được công nhận đầy đủ. Tìm hiểu thêm về APEL.Q tại đây.

Bạn có thể kết nối với chúng tôi thông qua các liên kết này để được tư vấn miễn phí với APEL.Q và đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/04/APEL-Q-Logo_2024-White_800.png
London Academy of Sciences VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)
0909.090.681
apelq@las.org.vn

Follow us:

APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

Copyright © Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation