APEL.QGiới Thiệu Về AI & Tác Động Đối Với Giáo Dục

July 10, 20230

Giới thiệu về AI và tác động của nó đối với giáo dục

Trí tuệ nhân tạo (AI) có nhiều thuật ngữ và định nghĩa để chứng minh. Thuật ngữ này được Giáo sư John McCarthy chỉ ra vào năm 1955 là “khoa học và kỹ thuật chế tạo máy móc thông minh”. Do đó, nó đề cập đến việc tạo ra các hệ thống máy tính có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi trí tuệ của con người, chẳng hạn như nhận thức trực quan, nhận dạng giọng nói, ra quyết định và dịch ngôn ngữ.

Trên toàn cầu, AI đang chuyển đổi nhiều ngành công nghiệp và giáo dục cũng không ngoại lệ. Công nghệ mới nhất được sử dụng trong giáo dục để cá nhân hóa việc học, tự động hóa các tác vụ quản trị và cải thiện hiệu suất của học sinh bằng cách đưa ra hướng dẫn. AI cũng tạo ra các vai trò công việc mới và yêu cầu lực lượng lao động phải có được các kỹ năng và năng lực mới.

Tác động của AI đối với việc làm là rất lớn và một số ngành nghề nhất định có nguy cơ bị tự động hóa. Tuy nhiên, lực lượng lao động nhận được lợi ích đáng kể từ việc tạo ra một loạt các vai trò mới, tuy nhiên, các yêu cầu về kỹ năng và năng lực mới đòi hỏi phải cập nhật. Nhắc đến các vị trí sáng tạo, nhiều bộ phận đã bị thay thế do sự trỗi dậy của AI như Chat GPT, BingAI,…

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị lực lượng lao động cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo sắp tới bằng cách trang bị cho họ những kỹ năng và năng lực cần thiết để phát triển trong vai trò việc làm mới.

Lợi ích của công nghệ mới nhất trong giáo dục

Lợi ích của trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục bao gồm học tập được cá nhân hóa, tự động hóa các nhiệm vụ quản trị và cải thiện hiệu suất của học sinh. Nó có thể cá nhân hóa giáo dục bằng cách phân tích dữ liệu học sinh và cung cấp phản hồi cá nhân và tài liệu học tập. Chiến lược này cho phép sinh viên học theo nhịp độ và theo cách của họ, dẫn đến kết quả học tập được nâng cao. Các ứng dụng trong tra cứu, tìm gợi ý cũng được cải tiến để người học có kết quả học tập tốt hơn và các nguồn tư liệu liên quan.

Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo có thể tự động hóa các nhiệm vụ hành chính như chấm điểm, lên lịch và lưu giữ hồ sơ. Cơ giới hóa này giải phóng thời gian của người hướng dẫn, cho phép họ tập trung vào hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên cá nhân. Mặc dù các quyết định cuối cùng sẽ dựa trên giảng viên, nhưng việc chấm điểm trước sẽ giúp sinh viên chỉnh sửa bài tập và tạo ra một phiên bản tốt hơn. Do đó, hiệu suất của học sinh sẽ được cải thiện bằng cách phân tích dữ liệu và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Những thách thức của công nghệ mới nhất trong giáo dục

Giáo dục là một lĩnh vực có thể tác động tích cực đến con đường sự nghiệp và thành công của người học trong triển vọng. Do đó, sự gia nhập và bùng nổ của AI có nhiều tác động khiến họ phải chuẩn bị thêm các bộ kỹ năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo bên cạnh việc chuẩn bị kiến ​​thức chuyên môn.

Một triển vọng khác ảnh hưởng đến giáo dục đó là phát hiện AI. Gần đây, Turnitin đã thông báo về việc phát hiện trí tuệ nhân tạo trong các bài tập không được sử dụng ban đầu. Các tổ chức giáo dục nên áp dụng các công cụ phát hiện AI bên cạnh hành vi đạo văn trong quá trình nộp bài tập. Trên thực tế, Chat GPT là một ví dụ điển hình, vì nó có thể tạo toàn bộ bài tập hoặc bài luận từ lời nhắc dựa trên mức độ thông tin của tình huống.

“Turnitin sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức giáo dục và hỗ trợ họ trong bối cảnh thay đổi để giúp đảm bảo sự công bằng, liêm chính và duy trì chất lượng học tập,” Jack Brazel, người đứng đầu bộ phận đối tác kinh doanh khu vực Đông Nam Á của Turnitin, cho biết qua email.

Theo nguồn tham khảo 

Tác động của AI đối với việc làm và việc làm

Tác động của AI đối với việc làm và việc làm là một chủ đề phức tạp và thường được tranh luận. Một mặt, AI có tiềm năng tạo ra các vai trò và cơ hội việc làm mới trong các lĩnh vực như phân tích dữ liệu, học máy và phát triển AI. AI cũng có thể cải thiện năng suất và hiệu quả, dẫn đến mức sản lượng cao hơn và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ mới này trong việc phục vụ khách hàng, ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, nó dẫn đến một số vấn đề khi lực lượng lao động bị đe dọa. AI có thể tự động hóa các nhiệm vụ trước đây do con người thực hiện, dẫn đến sự dịch chuyển công việc và thay đổi các loại công việc hiện có. Khi AI tiếp tục phát triển, cũng có thể có sự không phù hợp giữa các kỹ năng mà người lao động sở hữu và các kỹ năng cần thiết cho các công việc hiện có.

Trên thực tế, tác động của AI đối với việc làm và việc làm có thể khác nhau tùy theo ngành và loại công việc. Ví dụ, các ngành phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công, chẳng hạn như sản xuất và vận tải, có thể dễ bị thay đổi công việc hơn so với các ngành đòi hỏi mức độ sáng tạo và giải quyết vấn đề cao, chẳng hạn như thiết kế và tiếp thị.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi thị trường việc làm và một số vị trí đang phải đối mặt với rủi ro do tự động hóa. Mặc dù nó giúp đáp ứng nhu cầu về vai trò công việc mới, nhân viên phải rèn luyện các kỹ năng và năng lực mới để vượt qua các xu hướng và thách thức sắp tới. Chẳng hạn, AI đang tạo ra các vai trò công việc mới như huấn luyện viên AI, nhà phân tích dữ liệu và kỹ sư máy học. Những vai trò này yêu cầu các bộ kỹ năng và năng lực mới như phân tích dữ liệu, lập trình và tư duy phản biện.

Các nhân viên hiện tại và tương lai nên thể hiện điểm mạnh và điểm yếu của họ về kỹ năng và chuyên môn, từ đó có thể phát triển nhiều phương pháp để duy trì “sự sống” trên thị trường. Cơ hội được mở rộng khi họ có thể rèn luyện nhiều kỹ năng cho vị trí phù hợp, vì nhiều công ty thích nhân viên tài năng và có thể thuyên chuyển.

Lợi ích và thách thức

Có thể kể đến một số lợi ích liên quan đến việc tăng năng suất, cải thiện độ an toàn và nâng cao tính cá nhân hóa. Chẳng hạn, AI có thể tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, cho phép nhân viên tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Trong lĩnh vực sáng tạo, nhiều khả năng sẽ sử dụng AI để nảy sinh ý tưởng và đưa ra định hướng cho các lĩnh vực khác nhằm mang lại hiệu quả và chất lượng công việc tốt hơn.

Bất kể lợi ích là gì, điều cần thiết là phải xem xét các tác động kinh tế và xã hội tiềm ẩn của AI đối với việc làm và việc làm. Khi sự dịch chuyển công việc xảy ra, có thể có khoảng cách ngày càng lớn giữa những người có kỹ năng làm việc trong lực lượng lao động tự động hơn và những người không có. Điều này có thể dẫn đến gia tăng bất bình đẳng và bất ổn xã hội.

Một số công việc cũng có nguy cơ bị tự động hóa và nhân viên làm những công việc này cần phải đào tạo lại và nâng cao kỹ năng để duy trì sự phù hợp trong thị trường việc làm mới. Các thuật toán của động cơ và máy móc đảm nhận các vị trí đó (có thể kể đến ChatBot), giúp giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Một số ví dụ về các công việc có nguy cơ tự động hóa bao gồm các nhiệm vụ sản xuất, dịch vụ khách hàng và vận chuyển.

Nhu cầu phát triển kỹ năng và năng lực trong Bùng nổ AI

Các tổ chức giáo dục phải tạo ra các kỹ năng và năng lực phù hợp hơn để chuẩn bị lực lượng lao động cho kỷ nguyên AI mới nổi. Những kỹ năng và năng lực này bao gồm phân tích dữ liệu, lập trình, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, các tổ chức giáo dục phải kết hợp AI vào chương trình giảng dạy của họ để chuẩn bị cho sinh viên đảm nhận các vai trò công việc mới.

Cùng với các tổ chức giáo dục, các tổ chức phải đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân viên của họ để phát triển các kỹ năng và năng lực AI. Người sử dụng lao động có thể cung cấp các chương trình đào tạo, cố vấn và theo dõi công việc để giúp nhân viên có được các kỹ năng và năng lực mới. Ngoài ra, nhà tuyển dụng có thể khuyến khích nhân viên của họ theo đuổi các chứng chỉ và bằng cấp trong các lĩnh vực liên quan đến AI.

APEL.Q: Tương lai cho sự tự hoàn thiện của nhân viên.

APEL.Q là hệ thống đánh giá năng lực giúp nhân viên chuyển đổi kinh nghiệm làm việc của họ thành bằng cấp. APEL.Q là viết tắt của Accreditation of Prior Experiential Learning Qualification. Hệ thống này cho phép nhân viên được công nhận về kiến ​​thức và kinh nghiệm trước đây của họ, do đó giúp họ đạt được lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm.

APEL.Q là một công cụ thiết yếu trong việc chuẩn bị lực lượng lao động cho cuộc cách mạng AI. Nó cho phép nhân viên được công nhận về các kỹ năng và năng lực của họ, bao gồm cả những kỹ năng và năng lực có được thông qua kinh nghiệm làm việc. Ngoài ra, APEL.Q cung cấp một nền tảng để nhân viên phát triển các kỹ năng và năng lực mới thông qua các chương trình đào tạo và phát triển.

Kết luận: Làm thế nào để thích nghi và phát triển trong kỷ nguyên AI

Cuộc cách mạng AI đang chuyển đổi các ngành công nghiệp và tạo ra các vai trò và cơ hội việc làm mới. Tuy nhiên, nó cũng đang tạo ra những thách thức mới, chẳng hạn như thay đổi công việc và khoảng cách kỹ năng. Để thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên AI, các tổ chức giáo dục cần phát triển các kỹ năng và năng lực AI, đồng thời các tổ chức cần đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân viên của mình.

APEL.Q là một công cụ thiết yếu trong việc chuẩn bị lực lượng lao động cho cuộc cách mạng AI, cho phép nhân viên chuyển kinh nghiệm làm việc của họ thành bằng cấp và được công nhận về kỹ năng và năng lực của họ. Ngoài ra, các tổ chức phải áp dụng AI một cách có trách nhiệm, đảm bảo AI nâng cao năng suất và hiệu suất của nhân viên, đồng thời không dẫn đến tình trạng thay đổi công việc. Bằng cách áp dụng các chiến lược này, các cá nhân và tổ chức có thể thích nghi và phát triển trong kỷ nguyên AI mới nổi.

Để được tư vấn miễn phí, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/04/APEL-Q-Logo_2024-White_800.png
London Academy of Sciences VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)
0909.090.681
apelq@las.org.vn

Follow us:

APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

Copyright © Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation