Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualification

ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ APEL.QViện MBA là đơn vị duy nhất
tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TINChúng tôi sẽ tư vấn quy trình chuyển đổi kinh nghiệm thành văn bằng

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký của bạn đã thành công. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận cho bạn trong thời gian tới.

Đăng Ký Tham Gia Workshop

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

ĐỪNG VỘI NỘP HỒ SƠ APEL.Q, HÃY ĐẢM BẢO BẠN ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN

ĐIỆN THOẠI:
0901.405.405
GIỜ LÀM VIỆC:
Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 – 17:30
Thứ 7: 08:30 - 12:00
EMAIL:
vietnam@apelq.com
ĐỊA CHỈ:
Viện MBA - 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/04/APEL-Q-Logo_2024-White_800.png
London Academy of Sciences VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)
0909.090.681
apelq@las.org.vn

Follow us:

APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

Copyright © Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation