Quy trình APEL.Q choThạc sĩ Quản lý tổ chức (MSOM) của Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI)

Nhận bằng Thạc sĩ Quản lý tổ chức (Master of Sciences in Organization Management) trong vòng 06 tháng và tiết kiệm 95% chi phí

Thạc sĩ Quản lý tổ chức (Master of Sciences in Organization Management – MSOM) là văn bằng dành cho các nhà quản lý thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm Khối công lập và khối doanh nghiệp.  Khác với chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) đánh cho các chủ doanh nghiệp hoặc các CEO, văn bằng Thạc sĩ Quản lý tổ chức (MSOM) lại hướng đến các nhà quản lý với việc công nhận sự am tường các chức năng quản trị, năng lực lãnh đạo và điều hành đội ngũ. Thạc sĩ Quản lý tổ chức (MSOM) được xem là một trong những văn bằng có khả năng ứng dụng rộng rãi nhất sau khi tốt nghiệp.

Thay vì mất từ 1,5 năm đến 2 năm để hoàn thành Thạc sĩ Quản lý tổ chức MSOM, với quy trình APEL.Q, học viên sẽ nhận bằng MSOM trong vòng 06 tháng, tiết kiệm 80% thời gian học và tiết kiệm 95% chi phí.

Các tiêu chí đánh giá APEL.Q cho chương trình MSOM được công bố và công nhận bởi chính phủ Anh Quốc và Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ – Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI). Sau khi hoàn tất quy trình APEL.Q từ Viện hàn lâm khoa học London, học viên sẽ nhận bằng Thạc sĩ Quản lý tổ chức (Master of Sciences in Organization Management) một trong 18 chuyên ngành của SIMI và được hưởng các quyền lợi như sinh viên chính thức của SIMI.

Thông tin chi tiết

Giới thiệu
APEL.Q là gì?

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục khai phóng, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q cho Thạc sĩ Quản lý tổ chức (MSOM) của Viện hàn lâm khoa học London (LAS)

APEL.Q cho Thạc sĩ Quản lý tổ chức – MSOM của Viện hàn lâm khoa học London (LAS) triển khai với các tiêu chí năng lực được công bố và công nhận bởi chính phủ Anh Quốc và Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ – Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI).

Thông qua quy trình 3 bước (1) Hồ sơ liệt kê, mô tả kinh nghiệm và quá trình làm việc (Portfolios); (2) Bài đánh giá năng lực – End Point Assessment và (3) Bài luận cuối khoá – Capstone Projects học viên có thể nhận bằng Master of Sciences in Organization Management – MSOM chuyên ngành trong vòng 06 tháng với tiết kiệm 85% thời gian học và 95% chi phí khi so sánh với quá trình học toàn thời gian tại Châu Âu.

APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ – Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI).

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được bằng Thạc sĩ Quản lý tổ chức (MSOM) với một trong các chuyên ngành sau:

 • MSOM in Government Administration (Thạc sĩ Quản lý Nhà nước)
 • MSOM in Public Administration (Thạc sĩ Quản lý Hành chính Công)
 • MSOM in Business (Thạc sĩ Quản lý tổ chức khối doanh nghiệp công/tư)
 • MSOM in Hospitality (Thạc sĩ Quản lý tổ chức ngành khách sạn nhà hàng)
 • MSOM in Hospital (Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện)
 • MSOM in Pharmaceutical (Thạc sĩ Quản lý tổ chức ngành Dược)
 • MSOM in Healthcare (Thạc sĩ Quản lý tổ chức ngành chăm sóc sức khoẻ)
 • MSOM in Logistics & Supply Chain (Thạc sĩ Quản lý tổ chức ngành Logistics và chuỗi cung ứng)
 • MSOM in Human Resources (Thạc sĩ Quản lý ngành Nhân sự)
 • MSOM in Finace & Banking (Thạc sĩ Quản lý ngành Tài chính Ngân hàng)
 • MSOM in Tourism (Thạc sĩ Quản lý ngành du lịch)
 • MSOM in Insurance (Thạc sĩ Quản lý ngành bảo hiểm)
 • MSOM in Engineering (Thạc sĩ Quản lý tổ chức khối kỹ thuật)
 • MSOM in Technology (Thạc sĩ Quản lý tổ chức khối công nghệ)
 • MSOM in Construction (Thạc sĩ quản lý tổ chức ngành xây dựng)
 • MSOM in Design (Thạc sĩ Quản lý tổ chức khối thiết kế)
 • MSOM in Information Technology (Thạc sĩ quản lý tổ chức khối công nghệ thông tin)
 • Và các chuyên ngành khác căn cứ vào Captonses Projects.

Nhằm đảm bảo tính công nhận và tính hiệu quả tại môi trường làm việc toàn bộ khung năng lực dùng để đánh giá APEL.Q của LAS do chính phủ Anh xây dựng với sự tham gia của các hội đồng đến từ Serco (employer chair), Civil Service (employer chair), Acivico (Birmingham City Council), Anglo Educational, Barclays, BT, Balfour Beatty, Barchester Healthcare, Boots UK Ltd, British Army, BBC, CMI, Co-op, DFS, Grant Thornton, Interserve, JRV Associates, KPMG, Morgan Sindell, NHS (Dept of Health), Nestle, Opus Building Services, Pearson, Pendragon plc, Ricoh, Sainsburys, Santander UK plc, Speedy Services, umi Digital, Unipart, United Utilities plc, Virgin Media, Wincanton, XPO Logistics.

Lợi thế & Khác biệt
1. Nhận bằng Thạc sĩ Quản lý tổ chức – MSOM một trong các chuyên ngành trong vòng 6 tháng:
 • Quy trình APEL.Q giúp công nhận kinh nghiệm tích luỹ để vào thẳng giai đoạn Captones Projects của Swiss Institute of Management and Innovation. Học viên có thể nhận kết quả tốt nghiệp trong vòng 06 tháng nếu bám sát khung chương trình và cung cấp hồ sơ đúng tiêu chuẩn.
2. Văn bằng và tiêu chí đánh giá được kiểm định và công nhận:
 • Toàn bộ tiêu chí đánh giá được công bố và công nhận từ chính phủ Anh.
 • Tiêu chí đánh giá được công nhận tại môi trường việc làm với sự tham gia của các hội đồng đến từ CMI, Acivico, Agillisys, Anglo Educational, Balfour Beatty, Barchester Healthcare, Barclays Bank, Boots UK Ltd, BBC, Civil Service, Codegent, Co-op, Evolution Partnership, HMRC, Kinnerton Confectionery, NISA Retail Limited, One Stop, Opus Building Services, Sainsburys, Santander UK plc, Serco, umi Digital / Anglo Educational, Virgin Media, ILM, TUI, Markerstudy, Babcock, Gateshead Council, Lifetime.
 • Nhận Senior Leader Certified từ Viện hàn lâm khoa học London: Xác nhận năng lực chuyên gia tương ứng với Senior Leader theo khung năng lực Level 7 RQF của chính phủ Anh Quốc. Xác nhận năng lực do Viện hàn lâm khoa học London (The London Academy of Sciences) cấp tuân thủ hoàn toàn với quy định năng lực và hướng dẫn của chính phủ Anh Quốc.
 • Nhận LAS Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership: LAS Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership đáp ứng tiêu chuẩn năng lực học thuật cấp độ 7 (Thạc sĩ của Vương quốc Anh).
 • Nhận Bằng Thạc sĩ Quản lý tổ chức – Master of Sciences in Organization Management chuyên ngành Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ – Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI): 
  • Văn bằng chính thức tương ứng cấp độ với chương trình học toàn thời gian.
  • SIMI là viện đại học đầu tiên tại Zug, Thụy Sĩ với đầy đủ kiểm định.
  • Toàn bộ chương trình áp dụng khung năng lực Level 7 Châu Âu (EQF).
3. Tiết kiệm 90% thời gian học tập

Thay vì học từ 1,5 đến 2 năm toàn thời gian tại Châu Âu, với quy trình APEL.Q dành cho Thạc sĩ Quản lý tổ chức, bạn chỉ có 2 hoạt động (activities) và 1 môn học phải trải qua:

 • Activities 1: Nộp Portfolios cho Viện hàn lâm khoa học London
 • Activities 2: Thực hiện End-Point Assessment và nộp về Viện hàn lâm khoa học London
 • Course: Học và thực hiện Capstone Project với Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ.
4. Tiết kiệm 95% chi phí học
 • Bạn chỉ phải trả 5% tổng học phí so với chi phí học tập và sinh hoạt dành sinh viên toàn thời gian ở Thụy Sĩ. Vui lòng liên hệ để có thêm chi tiết.
5. Minh bạch và không chi phí phát sinh
 • APEL.Q là quy trình đặc biệt minh bạch và công bằng. Sẽ không phát sinh bất kỳ chi phí nào nếu không được công bố trước.
Tiêu chuẩn ứng tuyển

Để đăng ký đánh giá APEL.Q người học cần:

Bằng cấp APEL.Q Cử nhân APEL.Q Thạc sĩ APEL.Q Tiến sĩ
1 Trung học phổ thông
IGCSE
A-Level
T-Level
Level 3 EQF
10 năm Không áp dụng Không áp dụng
2 Certificate Level 4
Trung cấp
Level 4 EQF
5 năm 20 năm Không áp dụng
3 Diploma Level 4
Cao Đẳng
Level 5 EQF
5 năm 15 năm Không áp dụng
4 Cử nhân
Level 6 EQF Diploma
Ngay lập tức 10 năm Không áp dụng
5 Thạc sĩ
Level 7 EQF Diploma
N/A Ngay lập tức 10 năm
6 Tiến sĩ
Level 8 EQF
N/A N/A Ngay lập tức

 Yêu Cầu Tiếng Anh

 • Chứng chỉ Common European Framework of Reference (CEFR) level B2 or bằng tương đương
 • IELTS 5.5; Kỹ năng đọc viết phải từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Không có bằng cấp tiếng Anh sẽ được hỗ trợ làm bài kiểm tra năng lực tiếng Anh trước khi tiến hành xét hồ sơ APEL.Q
Kết quả APEL.Q và Bằng cấp nhận được

Sau khi hoàn thành quy trình APEL.Q, ứng viên nhận được:

1. Senior Leader Certified từ Viện hàn lâm khoa học London (The London Academy of Sciences):

Xác nhận năng lực chuyên gia tương ứng với Senior Leader theo khung năng lực Level 7 RQF của chính phủ Anh Quốc. Xác nhận năng lực do Viện hàn lâm khoa học London (The London Academy of Sciences) cấp tuân thủ hoàn toàn với quy định năng lực và hướng dẫn của chính phủ Anh Quốc với:

Nội dung Mã số (UK Gov Code) Ghi chú (Trích nguyên văn từ chính phủ Anh)
Cấp độ chuyên gia tại thị trường lao động Senior Leader A Chartered Manager is someone who can take responsibility for people, projects, operations and/or services to deliver long term organisational success, with the professional recognition of their ability to deliver impact, behave ethically and demonstrate their commitment to continual learning and development.
Cấp độ năng lực Level 7 RQF A leader is someone who has senior management responsibility, and this can include formal governance/director responsibilities. They are responsible for direction and vision, providing a clear sense of purpose and driving strategic intent. They take into account market trends and environmental influences, identifying longer-term opportunities and risks. Through inclusive leadership, they are responsible for developing ethical, innovative and supportive cultures with the ability to deliver results.

They are a role model, with responsibility for those in senior positions/significant organisational budgets.
Professional strategic leaders in the private, public or third sector and all sizes of organisation, who lead, manage and direct organisations. Specific job roles may include: Senior Leader, Section Leader, Executive, Director, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Chief Information Officer, senior military officer, HE Registrar and Head of Department/Faculty.

Mã công nhận năng lực ST0480 Version: 1.0
Date updated: 07/04/2022
Approved for delivery: 8 October 2015
Route: Business and administration
Mã tham chiếu LARS (Learning aim reference service) 236
Đơn vị phát triển và công nhận các tiêu chí năng lực dùng cho quá trình APEL.Q Ofqual (UK.Gov) Ofqual chỉ công nhận tiêu chí năng lực được Viện hàn lâm khoa học sử dụng cho quá trình APEL.Q
Hội đồng chuyên gia tham gia xây dựng khung năng lực Hội đồng nhà nước kết hợp với hội đồng học thuật và hội đồng chuyên gia tại doanh nghiệp giúp gia tăng tính hiệu lực của các tiêu chí đánh giá. Serco (employer chair), Civil Service (employer chair), Acivico (Birmingham City Council), Anglo Educational, Barclays, BT, Balfour Beatty, Barchester Healthcare, Boots UK Ltd, British Army, BBC, CMI, Co-op, DFS, Grant Thornton, Interserve, JRV Associates, KPMG, Morgan Sindell, NHS (Dept of Health), Nestle, Opus Building Services, Pearson, Pendragon plc, Ricoh, Sainsburys, Santander UK plc, Speedy Services, umi Digital, Unipart, United Utilities plc, Virgin Media, Wincanton, XPO Logistics.
Ngân sách tài trợ tối đa cho 1 ứng viên từ chính phủ Anh Quốc £18000 Chỉ áp dụng cho công dân Anh Quốc với một số điều kiện quy định riêng.

Lưu ý: Senior Leader Certified là chứng nhận chuyên gia (Professional Certified) từ LAS. Senior Leader Certified không phải là giấy phép lao động, không phải là chứng chỉ hành nghề và cũng không phải là bằng cấp học thuật (academic degree).

2. LAS Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership

LAS Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership đáp ứng tiêu chuẩn năng lực học thuật cấp độ 7 (Thạc sĩ của Vương quốc Anh) với các môn được công nhận kết quả bao gồm:

Lưu ý: LAS Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership là văn bằng nhận được sau quá trình End-Point Assessment (EPA). Văn bằng này chỉ sử dụng để công nhận cấp độ học thuật (academic level) và chỉ dùng để đăng ký vào giai đoạn Capstone Projects của Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI). LAS Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership là văn bằng chuyên nghiệp được kiểm định, không thuộc hệ thống Ofqual, không dùng để chuyển tiếp sang các văn bằng học thuật khác nếu không được LAS công nhận.

3. APEL.Q Assessment Report:

APEL.Q Assessment Report là tài liệu đánh giá chi tiết năng lực của ứng viên tương ứng với Level 7 EQF/RQF (Cử nhân). APEL.Q giúp các đại học đối tác của LAS công nhận và tiếp nhận ứng viên để đăng ký vào giai đoạn Capstone Projects.

Tại môi trường làm việc, APEL.Q Assessment Report cũng được dùng để chứng minh năng lực, xếp ngạch bậc tại doanh nghiệp, cũng như là công cụ cho các giám đốc nhân sự đánh giá thành tích nhân viên.

Ứng viên không được sử dụng APEL.Q Assessment Report để chuyển tiếp sang các chương trình học thuật khác mà không được LAS công nhận và uỷ quyền bằng văn bản.

4. Bằng Thạc sĩ Quản lý tổ chức – Master of Sciences in Organization Management (MSOM) chuyên ngành Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ – Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI):
 • MSOM in Government Administration (Thạc sĩ Quản lý Nhà nước)
 • MSOM in Public Administration (Thạc sĩ Quản lý Hành chính Công)
 • MSOM in Business (Thạc sĩ Quản lý tổ chức khối doanh nghiệp công/tư)
 • MSOM in Hospitality (Thạc sĩ Quản lý tổ chức ngành khách sạn nhà hàng)
 • MSOM in Hospital (Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện)
 • MSOM in Pharmaceutical (Thạc sĩ Quản lý tổ chức ngành Dược)
 • MSOM in Healthcare (Thạc sĩ Quản lý tổ chức ngành chăm sóc sức khoẻ)
 • MSOM in Logistics & Supply Chain (Thạc sĩ Quản lý tổ chức ngành Logistics và chuỗi cung ứng)
 • MSOM in Human Resources (Thạc sĩ Quản lý ngành Nhân sự)
 • MSOM in Finace & Banking (Thạc sĩ Quản lý ngành Tài chính Ngân hàng)
 • MSOM in Tourism (Thạc sĩ Quản lý ngành du lịch)
 • MSOM in Insurance (Thạc sĩ Quản lý ngành bảo hiểm)
 • MSOM in Engineering (Thạc sĩ Quản lý tổ chức khối kỹ thuật)
 • MSOM in Technology (Thạc sĩ Quản lý tổ chức khối công nghệ)
 • MSOM in Construction (Thạc sĩ quản lý tổ chức ngành xây dựng)
 • MSOM in Design (Thạc sĩ Quản lý tổ chức khối thiết kế)
 • MSOM in Information Technology (Thạc sĩ quản lý tổ chức khối công nghệ thông tin)
 • Và các chuyên ngành khác căn cứ vào Capstone Project.

Bằng cấp tương đương với bằng của các sinh viên quốc tế theo học toàn thời gian tại Swiss Institute of Management and Innovation.

Quy trình APEL.Q

Đánh giá sẽ bao gồm những điều khoản sau:

1. Nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ của bạn
 • LAS sẽ xem xét và đánh giá hồ sơ của bạn

2. Đánh giá End point (EPA)

 • Thực hiện Đánh giá End point với sự hướng dẫn và hỗ trợ của LAS
 • Nhận báo cáo APEL.Q  của LAS
 • Chuyển đổi kết quả APEL.Q của LAS đến đại học

3. Các khóa học Capstone & Sau đại học:

 • Hoàn thành (các) khóa học capstone và một số khóa học ngắn hạn (nếu có)
 • Tốt nghiệp và lấy bằng từ Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ (SIMI)
Bổ sung (Resit) và Làm lại hồ sơ (Retake)

Trong quá trình đánh giá EPA (End-Point Assessment), hội đồng đánh giá kết luận chưa đạt, ứng viên vẫn có nhiều cơ hội để bổ sung bằng chứng và/hoặc năng lực để vượt qua EPA. Hồ sơ không đạt sẽ được chia thành 2 nhóm: (1) Nhóm cần bổ sung bằng chứng (Resit) và (2) Nhóm cần bổ sung năng lực/ kiến thức (Retake).

A. Với hồ sơ có yêu cầu bổ sung bằng chứng (Resit):

 • Số lần Resit tối đa là 2 lần.
 • Phí Resit cho 1 lần: 200 Pound.
 • Nếu không đạt, áp dụng chính sách hoàn phí EPA khi không đạt Resit 2 lần.

B. Với hồ sơ có yêu cầu bổ sung năng lực (Retake):

 • Số lần Retake tối đa là 1 lần.
 • Phí Retake cho 1 lần: 300 Pound.
 • Nếu không đạt, áp dụng chính sách hoàn phí EPA khi không đạt Retake.

Vui lòng tham khảo quy trình Resit và Retake để có thêm chi tiết.

Chính sách hoàn phí
Thời điểmHoàn phí EPAHoàn phí Capstone
Đóng phí đăng kýKhông hoàn lạiN/A
Ít nhất 04 tuần trước ngày giới thiệu Cố vấn được chỉ định100%N/A
Ít nhất 02 tuần trước ngày giới thiệu Cố vấn được chỉ định50%N/A
2 tuần sau khi bắt đầu chương trìnhKhông hoàn lạiN/A
CapstoneKhông hoàn lạiKhông hoàn lại
Retake & Resit CapstoneKhông hoàn lạiKhông hoàn lại
Chính sách NO-LOST giúp không mất phí đã đóng

Chính sách NO-LOST là chính sách dành riêng cho ứng viên APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London nhằm đảm bảo ứng viên sẽ không bị mất phí APEL.Q khi không đạt yêu cầu. Chính sách này được áp dụng khi ứng viên không đạt quá trình APEL.Q và không muốn áp dụng chính sách Refund:

 • Ứng viên được chuyển 100% phí đã đóng, bao gồm Application fee vào chương trình Thạc sĩ của Đại học đối tác.
 • Ứng viên được chọn bất kỳ chuyên ngành nào. Chương trình và chuyên ngành có thể khác với chương trình và chuyên ngành đã thực hiện APEL.Q.
 • Ứng viên được chọn chương trình của bất kỳ đối tác nào của Viện hàn lâm khoa học London bao gồm:
  • Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY
  • Viện đại học Quản lý và Đổi mới Thuỵ Sĩ – The Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI Swiss). Xem thêm TẠI ĐÂY
  • Trường Ngôn Ngữ London – The London Language College (Cho nhóm chương trình TESOL). Xem thêm TẠI ĐÂY
Hệ thống hỗ trợ tại địa phương

Mặc dù theo quy định của chính phủ Anh Quốc, học viên là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trong toàn bộ quy trình APEL.Q. Tuy nhiên LAS hiểu rằng, với sự hỗ trợ thông tin từ LAS và đối tác địa phương, quá trình cung cấp bằng chứng sẽ chính xác hơn, tiết kiệm thời gian hơn, hội đồng chuyên môn dễ dàng đánh gía hơn.

Đối tác khoa học độc quyền của LAS tại Việt Nam, Viện MBA Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện APEL.Q và giai đoạn thực hiện Capstone Projects. Bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào nhưng lưu ý đối tác độc quyền tại địa phương của LAS không làm thay bạn. Ngoài ra, bạn được yêu cầu phải trung thực trong mọi quy trình và chúng tôi sẽ huỷ ngay lập tức hồ sơ APEL.Q và không hoàn lại bất kỳ chi phí nào nếu xét thấy hồ sơ, bằng chứng chứng minh năng lực là giả mạo hoặc thông tin cung cấp không chính xác.

Hoạt động thẩm định APEL.Q của LAS cho ứng viên nộp hồ sơ tại Viện MBA có sự kết nối thông tin với các đối tác của LAS tại Châu Âu, ASEAN, Châu Phi, khu vực MENA và Trung Quốc thông qua hệ thống EPA của LAS. Ứng viên chỉ được nộp 1 bộ hồ sơ APEL.Q cùng 1 lúc và không được nộp tại nhiều quốc gia. APEL.Q không được áp dụng cho công dân Hoa Kỳ.

Đối tác tại địa phương của LAS sẽ hỗ trợ bạn:
 1. Tư vấn quy trình APEL. Q;
 2. Giúp bạn tự đánh giá khả năng thành công trước khi nộp hồ sơ APEL.Q;
 3. Cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin bao gồm các quy định, tiêu chuẩn năng lực và trách nhiệm miễn trừ;
 4. Cung cấp các văn bản mà bạn phải ký nhận và cam kết trước khi tiến hành quy trình APEL.Q;
 5. Hướng dẫn soạn các mẫu đơn APEL. Q;
 6. Hướng dẫn nộp Hồ sơ cá nhân (Portfolios) và bằng chứng;
 7. Hướng dẫn đánh giá End-Point.
 8. Giải thích LAS và cho trường Đại học trong trường hợp các bằng chứng cung cấp có khác biệt về ngôn ngữ và việc dịch thuật các bằng chứng chứng minh gây khó hiểu hoặc hiểu nhầm.
 9. Trợ giảng môn Capstone Project trong quá trình học và làm Capstone Projects với trường Đại học.

Đối tác khoa học tại địa phương chỉ hỗ trợ. Đối tác khoa học địa phương không làm thay bạn.

Không phải trả phí hỗ trợ:

Đối tác tại địa phương không thu thêm phí hỗ trợ từ học viên. Ứng viên APEL.Q không phải trả bất kỳ khoản phí nào phát sinh cho hoạt động.

Không cam kết những nội dung không thuộc thẩm quyền:

Căn cứ quy định của EU và các quy định liên quan đến minh bạch truyền thông, chống truyền thông sai sự thật, chống cạnh tranh không lành mạnh và quy định GDPR, cả Viện hàn lâm khoa học London, đại học đối tác và đối tác khoa học tại địa phương (Viện MBA) không được cam kết bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền. Vui lòng tham khảo thêm trách nhiệm miễn trừ để có thêm không tin.

Tốt nghiệp và Lễ tốt nghiệp

Quy trình APEL.Q gồm 2 giai đoạn với trách nhiệm độc lập giữa Viện hàn lâm khoa học London (The London Academy of Sciences – LAS) và Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ (Swiss Institute of Management and Innovation – SIMI). Trách nhiệm của LAS sẽ kết thúc sau khi chuyển kết quả thành công End-Point Assessment (EPA) về cho SIMI và được SIMI công nhận. Sau khi SIMI công nhận kết quả EPA, lúc này học viên là học viên chính thức của SIMI và được vào giai đoạn cuối Capstone Projects của SIMI. Là học viên chính thức, ứng viên sẽ được hưởng các quyền lợi của sinh viên quốc tế của SIMI, bao gồm quyền nhận bằng và dự lễ tốt nghiệp với SIMI nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của SIMI.

Tuỳ thuộc vào lịch tổ chức của SIMI, sinh viên có thể tham gia lễ tốt nghiệp tại Châu Âu hoặc tại địa điểm do SIMI ấn định. Chi phí tham dự lễ tốt nghiệp và chi phí liên quan do ứng viên thanh toán và chưa bao gồm trong phí của chương trình APEL.Q.

Trong trường hợp học viên không thể tham dự lễ tốt nghiệp, bằng cấp và các chứng nhận từ LAS và SIMI sẽ được chuyển về đối tác tại địa phương. Học viên đến văn phòng của đối tác tại địa phương ký và nhận văn bằng.

Khung năng lực APEL.Q chương trình MSOM (UK Gov công nhận)

Toàn bộ khung năng lực dùng để đánh giá APEL.Q cho chương trình Thạc sĩ quản lý tổ chức (MSOM) của Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) do chính phủ Vương quốc Anh công nhận với sự tham gia xây dựng của các hội đồng đến từ Serco (employer chair), Civil Service (employer chair), Acivico (Birmingham City Council), Anglo Educational, Barclays, BT, Balfour Beatty, Barchester Healthcare, Boots UK Ltd, British Army, BBC, CMI, Co-op, DFS, Grant Thornton, Interserve, JRV Associates, KPMG, Morgan Sindell, NHS (Dept of Health), Nestle, Opus Building Services, Pearson, Pendragon plc, Ricoh, Sainsburys, Santander UK plc, Speedy Services, umi Digital, Unipart, United Utilities plc, Virgin Media, Wincanton, XPO Logistics.

APEL.Q cho Chương trình Thạc sĩ Quản lý tổ chức (MSOM) đạt Level 7 (Thạc sĩ) theo khung năng lực quốc gia Anh Quốc RQF, công nhận bởi Ofqual (UK Gov) tương ứng với:

Level Khung năng lực Bằng cấp tương ứng
7 Level UK (RQF) level 7 diploma
level 7 NVQ
postgraduate diploma
11 Level tại Scotland (SCQF) Masters Degrees
Post Graduate Diploma
SVQ 5
Thạc sĩ Đào tạo Đại học Anh Quốc (FHEQ) integrated master’s degree, for example master of engineering (MEng)
master’s degree, for example master of arts (MA), master of science (MSc)
7 Level Châu Âu (EQF) Masters Degrees
Post Graduate Diploma
9 Level Châu Úc (AQF) Masters Degrees
9 Level Châu Phi (ACQF) Masters Degrees
Post Graduate Diploma
7 Level ASEAN (ARQF) Masters Degrees
Post Graduate Diploma
7 Bậc Quốc gia Việt Nam (VQF) Bằng Thạc sĩ

Khung năng lực chi tiết (Chúng tôi xin giữ nguyên bản gốc của chính phủ Anh):

Knowledge What is required
Strategy Knows how to shape organisational vision, culture and values. Understands organisational structures; business modelling; diversity; global perspectives; governance and accountability; the external environment, social, technological and policy implications. Understands new market strategies, changing customer demands and trend analysis.
Innovation & Change Understands innovation; the impact of disruptive technologies (mechanisms that challenge traditional business methods and practices); drivers of change and new ways of working across infrastructure, processes, people and culture and sustainability.

Knowledge of systems thinking, knowledge/data management, and programme management.

Enterprise & Risk Knowledge of ethics and values based leadership; regulatory environments, legal, H&S and well-being and compliance requirements; corporate social responsibility; risk management, environmental impact and cyber security. Understands competitive strategies and entrepreneurialism, approaches to effective decision making, and the use of big data and insight to implement and manage change.
Finance Understands financial strategies including scenarios, modelling and identifying trends, application of economic theory to decision-making, and how to evaluate financial and non- financial information. Understands financial governance and legal requirements, and procurement strategies.
Leading & Developing People Knowledge of organisational/team dynamics and how to build engagement and develop high performance, agile and collaborative cultures. Understands approaches to strategic workforce planning including talent management, learning organisations, workforce design, succession planning, diversity and inclusion.
Developing Collaborative Relationships Understands large scale and inter-organisational influencing and negotiation strategies. Knowledge of the external political environment and use of diplomacy with diverse groups of internal and external stakeholders. Understands working with board and company structures. Knowledge of brand and reputation management.
Skills What is required
Strategy Use of horizon scanning and conceptualisation to deliver high performance strategies focusing on growth/sustainable outcomes. Sets a clear agenda and gains support from key stakeholders. Able to undertake research, and critically analyse and integrate complex information.
Innovation and Change Initiates and leads change in the organisation, creates environment for innovation and creativity, establishing the value of ideas and change initiatives and drives continuous improvement. Able to manage conflict. Manages partnerships, people and resources effectively, and measures outcomes. Acts where needed as a Sponsor, championing projects and transformation of services across organisational boundaries.
Enterprise and Risk Challenge strategies and operations in terms of ethics, responsibility, sustainability, resource allocation and business continuity/risk management. Application of principles relating to Corporate Social Responsibility, Governance, Regulatory compliance. Drives a culture of resilience and supports development of new enterprise and opportunities.
Finance Oversees financial strategies/management, results and setting organisational budgets, and challenges financial assumptions underpinning strategies. Is accountable for decisions based on relevant information e.g. Key Performance Indicators/scorecard. Uses financial data to allocate resources. Oversees procurement, supply chain management and contracts.
Engaging Employees Uses personal presence and “storytelling” to articulate and translate vision into operational strategies, demonstrating clarity in thinking and using inspirational communication. Creates an inclusive culture, encouraging diversity and difference. Gives and receives feedback at all levels, building confidence and developing trust, and enables people to take risks.
Leading and Developing People Enables an open and high performance working, and sets goals and accountabilities for teams and individuals. Leads and influences people, building constructive working relationships across teams, using matrix management where required. Ensures workforce skills are utilised, balancing people and technical skills and encouraging continual development.
Building Collaborative Relationships Manages complex relationships across multiple and diverse stakeholders. Builds trust and rapport, with ability to positively challenge. Leads beyond area of control/authority, and able to influence, negotiate and use advocacy skills to build reputation and effective collaborations.
Behaviours What is required (developed and exhibited in the workplace)
Leads by Example Has high levels of self-awareness, emotional and social intelligence, empathy and compassion, and able to identify mental well-being in others. Works collaboratively enabling empowerment and delegation. Acts with humility and authenticity, is credible, confident and resilient.
Judgement and Challenge Takes personal accountability aligned to clear values. Demonstrates flexibility and willingness to challenge when making decisions and solving problems. Instils confidence demonstrating honesty, integrity, openness, and trust.
Courage & Curiosity Is confident and brave, willing to innovate, seeks new ideas and looks for contingencies. Manages complexity and ambiguity, comfortable in uncertainty, and is pragmatic.
Valuing Difference Engaging with all – is ethical and demonstrates inclusivity, recognising diversity, championing, and enabling cultural inclusion. Empowers and motivates to inspire and support others.
Professional Reflects on own performance, demonstrates professional standards in relation behaviour and ongoing development. Advocates the use of good practice within and outside the organisation.

Bằng chứng & Porfolios
Bằng chứng trực tiếp

Chứng nhận và bằng cấp

Bạn có thể cung cấp các loại chứng nhận và văn bằng mà mình tích luỹ được:

 • Văn bằng, chứng nhận
 • Xác nhận kết quả
 • Những khoá học do doanh nghiệp tổ chức (mà có chứng nhận).

Những tài liệu liên quan đến công việc

Bạn có thể cung cấp những tài liệu, hồ sơ mà bạn tiếp cận hoặc được hình thành trong quá trình làm việc của bạn:

 • Ảnh chụp, sơ đồ, biểu đồ, quy trình…
 • Các báo cáo
 • Các tài liệu được viết
 • Các dự án
 • Các mục tiêu
 • Các sản phẩm hoặc tác phẩm mà bạn có được

Hồ sơ về các hoạt động tại doanh nghiệp

Những tài liệu phát sinh thông qua hoạt động của doanh nghiệp mà bạn có thể cung cấp:

 • Ghi chú
 • Email
 • Các hồ sơ, tài liệu đã hoàn thành
 • Các hợp đồng, thoả thuận tại nơi làm việc
 • Hợp đồng với khách hàng

Tài liệu khác

Bạn có thể cung cấp các bằng chứng khác phát sinh trong cuộc sống hằng ngày:

 • Các bài viết đã được đăng báo
 • Các giải thưởng từ hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng…
Bằng chứng gián tiếp

Các hồ sơ

Bạn có thể cung cấp các hồ sơ (biểu mẫu hoặc tài liệu đã được điền thông tin) bao gồm:

 • Nhật ký làm việc
 • Các hồ sơ
 • Bài báo khoa học
 • Các bài viết trên blog, mạng xã hội…

E-mail

Bạn có thể cung cấp email giao tiếp với các bên liên quan để chứng minh năng lực tương ứng:

 • Phản hồi khách hàng
 • Danh mục các việc phải làm
 • Các tài liệu thể hiện năng lực “viết và giao tiếp”

Các thư hỗ trợ

Bạn có thể cung cấp các thư xác nhận năng lực của bạn từ

 • Chủ doanh nghiệp
 • Cộng đồng, hiệp hội
 • Những người làm việc chung với bạn (đồng nghiệp, đối tác…)
Trách nhiệm miễn trừ
Những thông tin chung:
 • Quy trình APEL.Q là quy trình do Viện Hàn Lâm Khoa Học London (the London Academy of Sciences – LAS) triển khai độc lập. Theo các quy định và hướng dẫn của EU cũng như các thông lệ quốc tế, quy trình APEL.Q triển khai và đảm bảo tính minh bạch, công bằng, độc lập, hiệu quả theo các chế định và hướng dẫn nhưng không phải là chương trình thuộc chính phủ, không nhận được hỗ trợ tài chính, học bổng,… từ chính phủ.
 • Quy trình APEL.Q của LAS là quy trình độc lập với sự công nhận của đại học đối tác nhưng không chịu sự can thiệp hay chi phối bởi đại học đối tác hay bất kỳ bên thứ ba liên quan. Việc thẩm định APEL.Q do LAS thực hiện và ra quyết định. Đại học đối tác chỉ tiếp nhận và công nhận kết quả sau khi LAS đã hoàn tất APEL.Q Assessment Report.
 • Kết qủa APEL.Q do LAS thẩm định và các tài liệu, chứng nhận đi kèm chỉ dùng để giúp đại học đối tác công nhận năng lực tương ứng với chương trình đào tạo để chuyển sang giai đoạn cuối (Capstone Projects) nhằm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Kết quả APEL.Q của LAS không phải là chứng chỉ hành nghề, công nhận chức vụ, công nhận vị trí (title), văn bằng hoặc dưới hình thức tương tự khác.
 • Đại học đối tác là đơn vị cấp bằng. Viện Hàn Lâm Khoa Học London không cấp văn bằng học thuật (degree, academic diploma) dưới mọi hình thức cho các ứng viên ứng tuyển vào quy trình APEL.Q.
 • Văn bằng (Diploma) do Viện hàn lâm khoa học London cấp (nếu có) là chứng nhận cấp độ (Level) nghề nghiệp và dùng cho mục đích chuyển tiếp vào đại học đối tác. Diploma do LAS cấp không thuộc hệ thống Ofqual, không được dùng để chuyển tiếp sang các đại học khác.
 • Sinh viên không sử dụng APEL.Q Assessment Report để chuyển sang các đại học khác mà không phải là đại học đối tác hoặc đại học đã được LAS công nhận bằng văn bản.
 • Sau khi được công nhận năng lực bởi đại học đối tác, ứng viên lúc này là sinh viên chính thức của đại học đối tác và được vào giai đoạn Capstones Projects. Sinh viên có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của đối tác trong thời gian làm Capstone Projects và các nghĩa vụ liên quan trước và sau khi tốt nghiệp. Trách nhiệm của LAS sẽ kết thúc sau khi ứng viên nhận được thư xác nhận là sinh viên chính thức của đại học đối tác và vào giai đoạn Capstone Projects từ đại học đối tác.
 • Cả LAS và đại học đối tác không cam kết bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền và quyền ra quyết định của chính mình, không chịu trách nhiệm với việc sử dụng văn bằng, công nhận văn bằng tại nơi và quốc gia làm việc, thăng tiến nghề nghiệp, cơ hội định cư, cơ hội việc làm… sau khi tốt nghiệp.
 • LAS có quyền huỷ bỏ kết quả APEL.Q ngay lập tức, không bồi hoàn bất kỳ chi phí nào nếu ứng viên vi phạm các nguyên tắc đã ký kết trước khi ứng tuyển vào quy trình APEL.Q.
 • Nếu ứng viên cung cấp bằng chứng giả mạo hoặc thông tin không chính xác trong hồ sơ APEL.Q, LAS và đại học đối tác có quyền huỷ bỏ kết quả (cả kết quả APEL.Q và văn bằng đã cấp nếu có). Trong trường hợp này, LAS và đại học đối tác không bồi hoàn bất kỳ chi phí, chi phí phát sinh (nếu có) dưới bất kỳ hình thức nào và ứng viên phải chịu trách nhiệm toàn bộ nếu các rủi ro và thiệt hại do việc giả mạo và thông tin không chính xác gây ra.
 • Trong và sau quá trình ứng viên học và thực hiện Capstone Projects, đại học đối tác có quyền huỷ tư cách sinh viên, không cấp văn bằng hoặc huỷ văn bằng đã cấp nếu ứng viên vi phạm các nguyên tắc, quy định đã ký kết cũng như vi phạm liêm chính học thuật.
 • Viện Hàn Lâm Khoa Học London bảo lưu quyền tiếp nhận hay không tiếp nhận hồ sơ APEL.Q của ứng viên.
 • Thời gian quy ước cho toàn bộ quy trình là 06 tháng chỉ đảm bảo khi ứng viên nộp đầy đủ hồ sơ, Portfolios và đảm bảo hoàn tất End-Point Assessment và Capstone Projects đúng hạn. Những trường hợp không tuân thủ khung thời gian định trước sẽ không nhận được thư xác nhận tốt nghiệp và/hoặc bằng trong thời gian 06 tháng. Học viên sẽ nhận thư xác nhận tốt nghiệp trong vòng 1 tháng kể từ ngày có kết qủa Capstone Projects và Bằng sẽ được chuyển phát về đơn vị đại diện uỷ quyền tại từ quốc gia trong vòng 2 tháng. Thời gian nhận được sẽ tuỳ thuộc vào quy trình cấp, thời gian cấp, thời gian in ấn và thời gian vận chuyển của trường đại học và đơn vị chuyển phát.
 • Phí cho quy trình APEL.Q không bao gồm các chi phí liên quan đến lễ tốt nghiệp (nếu có), chi phí chuyển phát văn bằng và các chi phí khác mà không liên quan đến quy trình APEL.Q.
 • Phí đăng ký APEL.Q sẽ không hoàn lại dưới mọi hình thức.

Ứng viên được khuyến khích kiểm tra và tìm hiểu đầy đủ thông tin từ các nguồn tin cậy trước khi đăng ký vào quy trình APEL.Q của LAS.

Viện Hàn Lâm Khoa Học London và đại học đối tác không cam kết:
 • Không cam kết tham gia quy trình APEL.Q là đạt yêu cầu và vào được giai đoạn cuối của chương trình từ đại học đối tác nếu ứng viên không đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định.
 • Không cam kết tham gia vào giai đoạn cuối là có thể được cấp bằng nếu không đáp ứng tiêu chuẩn học thuật, không tuân thủ nghĩa vụ tài chính và các quy định liên quan từ đại học đối tác.
 • Không cam kết về quá trình sử dụng văn bằng sau khi đại học đối tác cấp bao gồm việc công nhận tại nơi làm việc và quốc gia sử dụng văn bằng.
 • Không cam kết về định cư, thăng tiến nghề nghiệp, có việc làm, có visa du học hoặc du lịch trước, trong, sau khi tốt nghiệp và nhận văn bằng.

Viện hàn lâm khoa học London tuân thủ quy định về minh bạch truyền thông và GDPR của Liên Minh Châu Âu. LAS và các đối tác không cam kết bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền.

Mã số Khung năng lực

Khung năng lực sử dụng cho MSOM do chính phủ Anh Quốc xây dựng và công nhận

LỆ PHÍTổng cộng 4,000 GBP

VĂN BẰNG ĐƯỢC TRAO BỞI VIỆN ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ ĐỔI MỚI THỤY SĨ (SWISS INSTITTUTE MANAGEMENT AND INNOVATION)
PHÍ ĐĂNG KÝ APEL.Q MBA
£200
Khi nộp APEL.Q Application
THANH TOÁN PHÍ LẦN 1
£1,800
Ngay sau khi nhận được L.O.A
HOÀN 90% NẾU KHÔNG ĐẠT EPA
£-1,620
Nếu kết quả "FAIL" khi đánh giá EPA
KHI ĐƯỢC VÀO CAPSTONE
£2,000
Chỉ được đóng khi EPA "PASS"

LẤY BẰNG THẠC SĨ TRONG VÒNG 06 THÁNGGọi ngay hôm nay, e-mail hoặc để lại tin nhắncho chúng tôi

CHÚNG TÔI SẼ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Về Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI)

  THE 1ST INSTITUTE IN ZUG, SWITZERLAND

  Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) là Viện được hình thành và đăng ký bởi Zug Canton với mã đăng ký CHE-258.08.017. SIMI phối hợp với các trường đại học, các tổ chức khảo thí và cấp bằng, các tổ chức kiểm định và công nhận để triển khai chương trình đào tạo đại học và sau đại học, tham gia các chương trình nghiên cứu tại Thụy Sĩ và quốc tế, cung cấp chương trình thực tập tại và cho sinh viên Thụy Sĩ và sinh viên quốc tế.

  SIMI là Viện đại học hoạt động độc lập, không thuộc hệ thống đào tạo đại học công lập của Thụy Sĩ và không áp dụng và chế tài theo Federal Act of 30 September 2011 on the Funding and Coordination of the Higher Education Sector (HEdA), SR 414.11. SIMI cung cấp chương trình được kiểm định và công nhận quốc tế ở cấp độ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

  The Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) là viện đại học được kiểm định và công nhận với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Toàn bộ chương trình của SIMI được kiểm định và công nhận quốc tế theo khung năng lực Châu Âu EQF và các hệ thống kiểm định quốc tế mà SIMI đạt được.

  SIMI CÔNG NHẬN QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CỦA LAS

  Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) công nhận toàn bộ tiêu chí năng lực và quy trình APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London. Toàn bộ quá trình APEL.Q của LAS được SIMI đánh giá định kỳ.

  Sau khi hoàn tất đánh giá End-Point từ LAS, toàn bộ ứng viên tham gia APEL.Q sẽ được chuyển tiếp ngay lập tức vào giai đoạn cuối Capstone Projects của SIMI, được hưởng các quyền lợi như sinh viên chính thức của SIMI.

  Sau khi hoàn tất Capstone Projects, học viên sẽ nhận bằng và bảng điểm từ Swiss Institute of Management and Innovation.

  Contact

  CAMPUS IN SWITZERLAND
  Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland
  E-MAIL
  support@simiswiss.ch
  TELEPHONE
  +41412660763
  https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/04/APEL-Q-Logo_2024-White_800.png
  London Academy of Sciences VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)
  028 9999 9099
  apelq@las.org.vn

  Follow us:

  APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

  Copyright © Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation