ZHANG WEI

ZHANG WEI

Founder and CEO
ROBERTA SLACK

ROBERTA SLACK

Tech and Media Lawyer
JOHN LEGEND

JOHN LEGEND

Financal Attorney
BOB RALEWAY

BOB RALEWAY

Commercial Law
https://apelq.vn/wp-content/uploads/2019/10/image_team_01.jpg
CHRISTINE JUDGE

Co founder and CEO

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2019/10/image_team_02.jpg
CHRISTOPHER LAW

Founder and CEO

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2019/10/image_team_03.jpg
JEMIMA KOWALSKI

Attorney Assistent

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2019/10/image_team_04.jpg
DAMIEN BOZOVIC

Attorney Assistent

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2022/07/APEL-Q-Logo_white_800-2.png
Viện LAS VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Viện Hàn lâm Khoa học London
0909.090.681
apelq@las.org.vn

Follow us:

APEL.Q của Viện Hàn lâm Khoa học London là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

Copyright © The London Academy of Sciences