HomeElementsSocial Media

Twitter

[bt_bb_twitter gap=”small” cache_id=”5ba25978e00a2″ number=”2″ display_type=”regular” show_avatar=”no” slides_to_show=”” auto_play=”” username=”bold_themes” cache=”5″ consumer_key=”3RKw3mkdTq49kYZRPiRkKbwap” consumer_secret=”I0tQkQmaGoGcIa9IWYojVXMNXHaUiSvIjY5lXSgdrQ39w3WX4D” access_token=”785807466890088448-jKVWn0m7JVkpPv1qW7vSfbPqRgUm4zZ” access_token_secret=”L7lR9UBIouutb5osZeEOUrbp4vNj0JCGuZAcY5ZUVjRC8″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_twitter]
https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/04/APEL-Q-Logo_2024-White_800.png
London Academy of Sciences VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)
0909.090.681
apelq@las.org.vn

Follow us:

APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

Copyright © Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation