HomeElementsGoogle Maps

CONTACT AND LOCATIONWe are here for you
24 hours a day, 7 days a week

PHONE:
1 800 643 4300
HOURS:
Mon-Sun: 8am – 8pm
ADDRESS:
49 Russell, London
EMAIL:
info@goldenblatt.co.uk

CONTACTWe are here for you
24 hours a day, 7 days a week

PHONE:
1 800 643 4300
HOURS:
Mon-Sun: 8am – 8pm
ADDRESS:
49 Russell, London
EMAIL:
info@goldenblatt.co.uk
https://apelq.vn/wp-content/uploads/2019/10/hero_home_04.jpg

MAIN OFFICERussell Square

Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric “outside the box“ thinking.

+1 800 643 4300
info@goldenblatt.co.uk
https://apelq.vn/wp-content/uploads/2019/10/background_01.jpg

SECOND OFFICELondon, UK

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test.

+ 1 555 2367890
https://apelq.vn/wp-content/uploads/2022/07/APEL-Q-Logo_white_800-2.png
Viện LAS VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Viện Hàn lâm Khoa học London
0909.090.681
apelq@las.org.vn

Follow us:

APEL.Q của Viện Hàn lâm Khoa học London là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

Copyright © The London Academy of Sciences