Quy trình APEL.Q choCử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA) của Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI)

Nhận bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh cao cấp (BBA with Honour) trong vòng 06 tháng và tiết kiệm 95% chi phí

Thông thường sẽ mất từ 3 đến 4 năm để hoàn thành chương trình cử nhân quốc tế, tuy nhiên với quy trình APEL.Q, ứng viên nếu có từ 10 năm kinh nghiệm làm việc trở lên, có thể ứng tuyển để chuyển đổi kinh nghiệm thành bằng Cử nhân trong vòng 06 tháng.

Các tiêu chí đánh giá APEL.Q cho chương trình BBA with Hons được công bố và công nhận bởi chính phủ Anh Quốc và Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ (SIMI).  Sau khi hoàn tất quy trình APEL.Q từ Viện hàn lâm khoa học London, học viên sẽ nhận bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Bachelor of Business Administration with Honours) một trong 18 chuyên ngành của SIMI với chi phí tiết kiệm đến 95% khi so sánh với chương trình toàn thời gian của SIMI tại Châu Âu.

Thông tin chi tiết

Giới thiệu
APEL.Q là gì?

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q cho BBA của Viện hàn lâm khoa học London (LAS)

APEL.Q cho Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA) của Viện hàn lâm khoa học London (LAS) triển khai với các tiêu chí năng lực được công bố và công nhận bởi chính phủ Anh Quốc và Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ (SIMI).

Thông qua quy trình 3 bước (1) Hồ sơ liệt kê, mô tả kinh nghiệm và quá trình làm việc (Portfolios); (2) Bài đánh giá năng lực – End Point Assessment và (3) Bài luận cuối khoá – Capstone Projects học viên có thể nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh cao cấp – BBA with Hons trong vòng 06 tháng với tiết kiệm 85% thời gian học và 95% chi phí khi so sánh với quá trình học toàn thời gian tại Châu Âu.

APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ (SIMI). 

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được bằng cử nhân Quản trị kinh doanh cao cấp (BBA with Hons) với một trong các chuyên ngành sau:

 • BBA with Hons in International Business Administration
 • BBA with Hons in Organization Management
 • BBA with Hons in International Relations
 • BBA with Hons in Marketing Management
 • BBA with Hons in Financial Management
 • BBA with Hons in Strategy Management
 • BBA with Hons in Management of Insurance Operations
 • BBA with Hons in Tourism Management.
 • BBA with Hons in Logistics Management
 • BBA with Hons in Human Resources Management
 • BBA with Hons in Administration
 • BBA with Hons in Engineering Management
 • BBA with Hons in E-commerce Management
 • BBA with Hons in Information System Management
 • BBA with Hons in Design Management
 • BBA with Hons in Management of Non-profit Organisations
 • Một số chuyên ngành khác dựa trên luận án tốt nghiệp.

Nhằm đảm bảo tính công nhận và tính hiệu quả tại môi trường làm việc toàn bộ khung năng lực dùng để đánh giá APEL.Q của LAS do chính phủ Anh xây dựng với sự tham gia của các hội đồng đến từ Serco (employer chair), Civil Service (employer chair), Acivico (Birmingham City Council), Anglo Educational, Barclays, BT, Balfour Beatty, Barchester Healthcare, Boots UK Ltd, British Army, BBC, CMI, Co-op, DFS, Grant Thornton, Interserve, JRV Associates, KPMG, Morgan Sindell, NHS (Dept of Health), Nestle, Opus Building Services, Pearson, Pendragon plc, Ricoh, Sainsburys, Santander UK plc, Speedy Services, umi Digital, Unipart, United Utilities plc, Virgin Media, Wincanton, XPO Logistics.

Lợi thế & Khác biệt
1. Nhận bằng Cử nhân quản trị kinh doanh cấp cao (BBA with Hons) một trong các chuyên ngành trong vòng 6 tháng:
 • Quy trình APEL.Q giúp công nhận kinh nghiệm tích luỹ để vào thẳng giai đoạn Captones Projects của Université Libérale de Paris. Học viên có thể nhận kết quả tốt nghiệp trong vòng 06 tháng nếu bám sát khung chương trình và cung cấp hồ sơ đúng tiêu chuẩn.
2. Văn bằng và tiêu chí đánh giá được kiểm định và công nhận:
 • Toàn bộ tiêu chí đánh giá được công bố và công nhận từ chính phủ Anh.
 • Tiêu chí đánh giá được công nhận tại môi trường việc làm với sự tham gia của các hội đồng đến từ CMI, Acivico, Agillisys, Anglo Educational, Balfour Beatty, Barchester Healthcare, Barclays Bank, Boots UK Ltd, BBC, Civil Service, Codegent, Co-op, Evolution Partnership, HMRC, Kinnerton Confectionery, NISA Retail Limited, One Stop, Opus Building Services, Sainsburys, Santander UK plc, Serco, umi Digital / Anglo Educational, Virgin Media, ILM, TUI, Markerstudy, Babcock, Gateshead Council, Lifetime.
 • Nhận Senior Manager Certified từ Viện hàn lâm khoa học London: Xác nhận năng lực chuyên gia tương ứng với Chartered Manager theo khung năng lực Level 6 RQF của chính phủ Anh Quốc. Xác nhận năng lực do Viện hàn lâm khoa học London (The London Academy of Sciences) cấp tuân thủ hoàn toàn với quy định năng lực và hướng dẫn của chính phủ Anh Quốc.
 • Nhận LAS Level 6 Diploma in Strategic Management and Leadership: LAS Level 6 Diploma in Strategic Management and Leadership đáp ứng tiêu chuẩn năng lực học thuật cấp độ 6 (Cử nhân của Vương quốc Anh).
 • Nhận Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh cấp cao (BBA with Hons) chuyên ngành Đại học Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ (SIMI): 
  • Văn bằng chính thức tương ứng cấp độ với chương trình học toàn thời gian.
  • Viện đại học SIMI Thuỵ Sĩ (The Swiss Institute of Management and Innovation) là Viện đại học đầu tiên tại Zug, Thuỵ Sĩ.Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) là Viện được hình thành và đăng ký bởi Zug Canton với mã đăng ký CHE-258.08.017. SIMI phối hợp với các trường đại học, các tổ chức khảo thí và cấp bằng, các tổ chức kiểm định và công nhận để triển khai chương trình đào tạo đại học và sau đại học, tham gia các chương trình nghiên cứu tại Thụy Sĩ và quốc tế, cung cấp chương trình thực tập tại và cho sinh viên Thụy Sĩ và sinh viên quốc tế.SIMI là Viện đại học hoạt động độc lập, không thuộc hệ thống đào tạo đại học công lập của Thụy Sĩ và không áp dụng và chế tài theo Federal Act of 30 September 2011 on the Funding and Coordination of the Higher Education Sector (HEdA), SR 414.11. SIMI cung cấp chương trình được kiểm định và công nhận quốc tế ở cấp độ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.
  • Toàn bộ chương trình áp dụng khung năng lực Level 6 Châu Âu (EQF).
3. Tiết kiệm 90% thời gian học tập

Thay vì học từ 3 đến 4 năm toàn thời gian tại Châu Âu, với quy trình APEL.Q dành cho BBA with Hons, bạn chỉ có 2 hoạt động (activities) và 1 môn học phải trải qua:

 • Activities 1: Nộp Portfolios cho Viện hàn lâm khoa học London
 • Activities 2: Thực hiện End-Point Assessment và nộp về Viện hàn lâm khoa học London
 • Course: Học và thực hiện Capstone Project với Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ (SIMI)
4. Tiết kiệm 95% chi phí học
 • Bạn chỉ phải trả 5% tổng học phí so với chi phí học tập và sinh hoạt dành sinh viên toàn thời gian ở Pháp. Vui lòng liên hệ để có thêm chi tiết.
5. Minh bạch và không chi phí phát sinh
 • APEL.Q là quy trình đặc biệt minh bạch và công bằng. Sẽ không phát sinh bất kỳ chi phí nào nếu không được công bố trước.
Tiêu chuẩn ứng tuyển

Để đăng ký đánh giá APEL.Q người học cần:

Bằng cấp APEL.Q Cử nhân APEL.Q Thạc sĩ APEL.Q Tiến sĩ
1 Trung học phổ thông
IGCSE
A-Level
T-Level
Level 3 EQF
10 năm Không áp dụng Không áp dụng
2 Certificate Level 4
Trung cấp
Level 4 EQF
5 năm 20 năm Không áp dụng
3 Diploma Level 4
Cao Đẳng
Level 5 EQF
5 năm 15 năm Không áp dụng
4 Cử nhân
Level 6 EQF Diploma
Ngay lập tức 10 năm Không áp dụng
5 Thạc sĩ
Level 7 EQF Diploma
N/A Ngay lập tức 10 năm
6 Tiến sĩ
Level 8 EQF
N/A N/A Ngay lập tức

 Yêu Cầu Tiếng Anh

 • Chứng chỉ Common European Framework of Reference (CEFR) level B2 or bằng tương đương
 • IELTS 5.5; Kỹ năng đọc viết phải từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Không có bằng cấp tiếng Anh sẽ được hỗ trợ làm bài kiểm tra năng lực tiếng Anh trước khi tiến hành xét hồ sơ APEL.Q
Kết qủa APEL.Q và Bằng cấp nhận được

Sau khi hoàn thành quy trình APEL.Q, ứng viên nhận được:

1. Senior Manager Certified từ Viện hàn lâm khoa học London (The London Academy of Sciences):

Xác nhận năng lực chuyên gia tương ứng với Chartered Manager theo khung năng lực Level 6 RQF của chính phủ Anh Quốc. Xác nhận năng lực do Viện hàn lâm khoa học London (The London Academy of Sciences) cấp tuân thủ hoàn toàn với quy định năng lực và hướng dẫn của chính phủ Anh Quốc với:

Nội dung Mã số (UK Gov Code) Ghi chú (Trích nguyên văn từ chính phủ Anh)
Cấp độ chuyên gia tại thị trường lao động Chartered Manager A Chartered Manager is someone who can take responsibility for people, projects, operations and/or services to deliver long term organisational success, with the professional recognition of their ability to deliver impact, behave ethically and demonstrate their commitment to continual learning and development.
Cấp độ năng lực Level 6 RQF Professional managers in the private, public or third sector and all sizes of organisation. Specific job roles may include: Manager; Senior Manager; Head of Department; Operations Manager; or anyone with significant management responsibilities.

Professional managers capable of managing complexity and delivering impact at a strategic and/or operational level with management and leadership responsibility for setting and delivering organisational objectives through a wide range of functions.
Professional managers who want to develop fully all aspects of their management and leadership skills, knowledge, self-awareness and behaviours. These include strategic decision making, setting direction and achieving results, building and leading teams, clear communication, developing skills and motivating others, fostering inclusive and ethical cultures, leading change, project management, financial management, innovation, risk management, & developing stakeholder relationships.

Mã công nhận năng lực ST0272 Version: 1.0
Date updated: 07/04/2022
Approved for delivery: 8 October 2015
Route: Business and administration
Mã tham chiếu LARS (Learning aim reference service) 55
Đơn vị phát triển và công nhận các tiêu chí năng lực dùng cho quá trình APEL.Q Ofqual (UK.Gov) Ofqual chỉ công nhận tiêu chí năng lực được Viện hàn lâm khoa học sử dụng cho quá trình APEL.Q
Hội đồng chuyên gia tham gia xây dựng khung năng lực Hội đồng nhà nước kết hợp với hội đồng học thuật và hội đồng chuyên gia tại doanh nghiệp giúp gia tăng tính hiệu lực của các tiêu chí đánh giá. CMI, Acivico, Agillisys, Anglo Educational, Balfour Beatty, Barchester Healthcare, Barclays Bank, Boots UK Ltd, BBC, Civil Service, Codegent, Co-op, Evolution Partnership, HMRC, Kinnerton Confectionery, NISA Retail Limited, One Stop, Opus Building Services, Sainsburys, Santander UK plc, Serco, umi Digital / Anglo Educational, Virgin Media, ILM, TUI, Markerstudy, Babcock, Gateshead Council, Lifetime
Ngân sách tài trợ tối đa cho 1 ứng viên từ chính phủ Anh Quốc £22000 Chỉ áp dụng cho công dân Anh Quốc với một số điều kiện quy định riêng.

Lưu ý: Charter Manager Certified là chứng nhận chuyên gia (Professional Certified) từ LAS. Charter Manager Certified không phải là giấy phép lao động, không phải là chứng chỉ hành nghề và cũng không phải là bằng cấp học thuật (academic degree).

2. LAS Level 6 Diploma in Strategic Management and Leadership

LAS Level 6 Diploma in Strategic Management and Leadership đáp ứng tiêu chuẩn năng lực học thuật cấp độ 6 (Cử nhân của Vương quốc Anh) với các môn được công nhận kết quả bao gồm:

Lưu ý: LAS Level 6 Diploma in Strategic Management and Leadership là văn bằng nhận được sau quá trình End-Point Assessment (EPA). Văn bằng này chỉ sử dụng để công nhận cấp độ học thuật (academic level) và chỉ dùng để đăng ký vào giai đoạn Capstone Projects của Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ (SIMI). LAS Level 6 Diploma in Strategic Management and Leadership là văn bằng chuyên nghiệp được kiểm định, không thuộc hệ thống Ofqual, không dùng để chuyển tiếp sang các văn bằng học thuật khác nếu không được LAS công nhận.

3. APEL.Q Assessment Report:

APEL.Q Assessment Report là tài liệu đánh giá chi tiết năng lực của ứng viên tương ứng với Level 6 RQF (Cử nhân). APEL.Q giúp các đại học đối tác của LAS công nhận và tiếp nhận ứng viên để đăng ký vào giai đoạn Capstone Projects.

Tại môi trường làm việc, APEL.Q Assessment Report cũng được dùng để chứng minh năng lực, xếp ngạch bậc tại doanh nghiệp, cũng như là công cụ cho các giám đốc nhân sự đánh giá thành tích nhân viên.

Ứng viên không được sử dụng APEL.Q Assessment Report để chuyển tiếp sang các chương trình học thuật khác mà không được LAS công nhận và uỷ quyền bằng văn bản.

4. Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh cấp cao (BBA with Hons) chuyên ngành Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ (SIMI):
 • BBA with Hons in International Business Administration
 • BBA with Hons in Marketing Management
 • BBA with Hons in Financial Management
 • BBA with Hons in Strategy Management
 • BBA with Hons in Management of Insurance Operations
 • BBA with Hons in Tourism Management.
 • BBA with Hons in Logistics Management
 • BBA with Hons in Human Resources Management
 • BBA with Hons in Administration
 • BBA with Hons in Engineering Management
 • BBA with Hons in E-commerce Management
 • BBA with Hons in Information System Management
 • BBA with Hons in Design Management
 • BBA with Hons in Management of Non-profit Organisations
 • BBA with Hons in other majors depend on graduate projects.

Bằng cấp tương đương với bằng của các sinh viên quốc tế theo học toàn thời gian tại Swiss Institute Management and Innovation (SIMI).

Quy trình APEL.Q

Đánh giá sẽ bao gồm những điều khoản sau:

1. Nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ của bạn
 • LAS sẽ xem xét và đánh giá hồ sơ của bạn

2. Đánh giá End point (EPA)

 • Thực hiện Đánh giá End point với sự hướng dẫn và hỗ trợ của LAS
 • Nhận báo cáo APEL.Q  của LAS
 • Chuyển đổi kết quả APEL.Q của LAS đến đại học

3. Các khóa học Capstone & Sau đại học:

 • Hoàn thành (các) khóa học capstone và một số khóa học ngắn hạn (nếu có)
 • Tốt nghiệp và lấy bằng từ Swiss Institute Management and Innovation (SIMI).
Bổ sung (Resit) và Làm lại hồ sơ (Retake)

Trong quá trình đánh giá EPA (End-Point Assessment), hội đồng đánh giá kết luận chưa đạt, ứng viên vẫn có nhiều cơ hội để bổ sung bằng chứng và/hoặc năng lực để vượt qua EPA. Hồ sơ không đạt sẽ được chia thành 2 nhóm: (1) Nhóm cần bổ sung bằng chứng (Resit) và (2) Nhóm cần bổ sung năng lực/ kiến thức (Retake).

A. Với hồ sơ có yêu cầu bổ sung bằng chứng (Resit):

 • Số lần Resit tối đa là 2 lần.
 • Phí Resit cho 1 lần: 200 Pound.
 • Nếu không đạt, áp dụng chính sách hoàn phí EPA khi không đạt Resit 2 lần.

B. Với hồ sơ có yêu cầu bổ sung năng lực (Retake):

 • Số lần Retake tối đa là 1 lần.
 • Phí Retake cho 1 lần: 300 Pound.
 • Nếu không đạt, áp dụng chính sách hoàn phí EPA khi không đạt Retake.

Vui lòng tham khảo quy trình Resit và Retake để có thêm chi tiết.

Chính sách hoàn phí
Thời điểmHoàn phí EPAHoàn phí Capstone
Đóng phí đăng kýKhông hoàn lạiN/A
Ít nhất 04 tuần trước ngày giới thiệu Cố vấn được chỉ định100%N/A
Ít nhất 02 tuần trước ngày giới thiệu Cố vấn được chỉ định50%N/A
2 tuần sau khi bắt đầu chương trìnhKhông hoàn lạiN/A
CapstoneKhông hoàn lạiKhông hoàn lại
Retake & Resit CapstoneKhông hoàn lạiKhông hoàn lại
Chính sách NO-LOST giúp không mất phí đã đóng

Chính sách NO-LOST là chính sách dành riêng cho ứng viên APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London nhằm đảm bảo ứng viên sẽ không bị mất phí APEL.Q khi không đạt yêu cầu. Chính sách này được áp dụng khi ứng viên không đạt quá trình APEL.Q và không muốn áp dụng chính sách Refund:

 • Ứng viên được chuyển 100% phí đã đóng, bao gồm Application fee vào chương trình Thạc sĩ của Đại học đối tác.
 • Ứng viên được chọn bất kỳ chuyên ngành nào. Chương trình và chuyên ngành có thể khác với chương trình và chuyên ngành đã thực hiện APEL.Q.
 • Ứng viên được chọn chương trình của bất kỳ đối tác nào của Viện hàn lâm khoa học London bao gồm:
  • Đại học Khai phóng Paris – Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY
  • Viện đại học Quản lý và Đổi mới Thuỵ Sĩ – The Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI Swiss). Xem thêm TẠI ĐÂY
  • Trường Ngôn Ngữ London – The London Language College (Cho nhóm chương trình TESOL). Xem thêm TẠI ĐÂY
Hệ thống hỗ trợ tại địa phương

Mặc dù theo quy định của chính phủ Anh Quốc, học viên là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trong toàn bộ quy trình APEL.Q. Tuy nhiên LAS hiểu rằng, với sự hỗ trợ thông tin từ LAS và đối tác địa phương, quá trình cung cấp bằng chứng sẽ chính xác hơn, tiết kiệm thời gian hơn, hội đồng chuyên môn dễ dàng đánh gía hơn.

Đối tác khoa học độc quyền của LAS tại Việt Nam, Viện MBA Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện APEL.Q và giai đoạn thực hiện Capstone Projects. Bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào nhưng lưu ý đối tác độc quyền tại địa phương của LAS không làm thay bạn. Ngoài ra, bạn được yêu cầu phải trung thực trong mọi quy trình và chúng tôi sẽ huỷ ngay lập tức hồ sơ APEL.Q và không hoàn lại bất kỳ chi phí nào nếu xét thấy hồ sơ, bằng chứng chứng minh năng lực là giả mạo hoặc thông tin cung cấp không chính xác.

Hoạt động thẩm định APEL.Q của LAS cho ứng viên nộp hồ sơ tại Viện MBA có sự kết nối thông tin với các đối tác của LAS tại Châu Âu, ASEAN, Châu Phi, khu vực MENA và Trung Quốc thông qua hệ thống EPA của LAS. Ứng viên chỉ được nộp 1 bộ hồ sơ APEL.Q cùng 1 lúc và không được nộp tại nhiều quốc gia. APEL.Q không được áp dụng cho công dân Hoa Kỳ.

Đối tác tại địa phương của LAS sẽ hỗ trợ bạn:
 1. Tư vấn quy trình APEL. Q;
 2. Giúp bạn tự đánh giá khả năng thành công trước khi nộp hồ sơ APEL.Q;
 3. Cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin bao gồm các quy định, tiêu chuẩn năng lực và trách nhiệm miễn trừ;
 4. Cung cấp các văn bản mà bạn phải ký nhận và cam kết trước khi tiến hành quy trình APEL.Q;
 5. Hướng dẫn soạn các mẫu đơn APEL. Q;
 6. Hướng dẫn nộp Hồ sơ cá nhân (Portfolios) và bằng chứng;
 7. Hướng dẫn đánh giá End-Point.
 8. Giải thích LAS và cho trường Đại học trong trường hợp các bằng chứng cung cấp có khác biệt về ngôn ngữ và việc dịch thuật các bằng chứng chứng minh gây khó hiểu hoặc hiểu nhầm.
 9. Trợ giảng môn Capstone Project trong quá trình học và làm Capstone Projects với trường Đại học.

Đối tác khoa học tại địa phương chỉ hỗ trợ. Đối tác khoa học địa phương không làm thay bạn.

Không phải trả phí hỗ trợ:

Đối tác tại địa phương không thu thêm phí hỗ trợ từ học viên. Ứng viên APEL.Q không phải trả bất kỳ khoản phí nào phát sinh cho hoạt động.

Không cam kết những nội dung không thuộc thẩm quyền:

Căn cứ quy định của EU và các quy định liên quan đến minh bạch truyền thông, chống truyền thông sai sự thật, chống cạnh tranh không lành mạnh và quy định GDPR, cả Viện hàn lâm khoa học London, đại học đối tác và đối tác khoa học tại địa phương (Viện MBA) không được cam kết bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền. Vui lòng tham khảo thêm trách nhiệm miễn trừ để có thêm không tin.

Tốt nghiệp và Lễ tốt nghiệp

Quy trình APEL.Q gồm 2 giai đoạn với trách nhiệm độc lập giữa Viện hàn lâm khoa học London (The London Academy of Sciences – LAS) và Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ (SIMI). Trách nhiệm của LAS sẽ kết thúc sau khi chuyển kết quả thành công End-Point Assessment (EPA) về cho SIMI và được SIMI công nhận. Sau khi SIMI công nhận kết quả EPA, lúc này học viên là học viên chính thức của SIMI và được vào giai đoạn cuối Capstone Projects của SIMI. Là học viên chính thức, ứng viên sẽ được hưởng các quyền lợi của sinh viên quốc tế của SIMI, bao gồm quyền nhận bằng và dự lễ tốt nghiệp với SIMI nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của SIMI.

Tuỳ thuộc vào lịch tổ chức của SIMI, sinh viên có thể tham gia lễ tốt nghiệp tại Châu Âu hoặc tại địa điểm do SIMI ấn định. Chi phí tham dự lễ tốt nghiệp và chi phí liên quan do ứng viên thanh toán và chưa bao gồm trong phí của chương trình SIMI.

Trong trường hợp học viên không thể tham dự lễ tốt nghiệp, bằng cấp và các chứng nhận từ LAS và SIMI sẽ được chuyển về đối tác tại địa phương. Học viên đến văn phòng của đối tác tại địa phương ký và nhận văn bằng.

Khung năng lực APEL.Q chương trình BBA (UK Gov công nhận)

Toàn bộ khung năng lực dùng để đánh giá APEL.Q cho chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA with Hons) của Viện Đại học Quản Lý và Đổi Mới Thụy Sĩ (SIMI) do chính phủ Vương quốc Anh công nhận với sự tham gia xây dựng của các hội đồng đến từ Serco (employer chair), Civil Service (employer chair), Acivico (Birmingham City Council), Anglo Educational, Barclays, BT, Balfour Beatty, Barchester Healthcare, Boots UK Ltd, British Army, BBC, CMI, Co-op, DFS, Grant Thornton, Interserve, JRV Associates, KPMG, Morgan Sindell, NHS (Dept of Health), Nestle, Opus Building Services, Pearson, Pendragon plc, Ricoh, Sainsburys, Santander UK plc, Speedy Services, umi Digital, Unipart, United Utilities plc, Virgin Media, Wincanton, XPO Logistics.

APEL.Q cho Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA with Hons) đạt Level 6 (Cử nhân) theo khung năng lực quốc gia Anh Quốc RQF, công nhận bởi Ofqual (UK Gov) tương ứng với:

Level Khung năng lực Bằng cấp tương ứng
6 Level UK (RQF) degree apprenticeship
graduate certificate
graduate diploma
level 6 diploma
level 6 NVQ
ordinary degree without honours
10 Level tại Scotland (SCQF) Honours Degree
Graduate Certificate / Diploma
Professional Development Awards
SCQF Level 9
Bachelors/Ordinary Degree
Graduate Certificate / Diploma
Professional Development Awards
SVQ 4
Năm 3 Đại học hệ 3 năm Đào tạo Đại học Anh Quốc (FHEQ) Degree
Degree with honours – for example bachelor of the arts (BA) hons, bachelor of science (BSc) hons
6 Level Châu Âu (EQF) Level 6 Vocational Qualifications
Bachelor Degree
Bachelor Degree with Hons
7-8 Level Châu Úc (AQF) Bachelor Degree (Level 7)
Bachelor Degree with Hons (Level 8)
7-8 Level Châu Phi (ACQF) Bachelor Degree (Level 7)
Bachelor Degree with Hons (Level 8)
6 Level ASEAN (ARQF) Level 6 Vocational Qualifications
Bachelor Degree
Bachelor Degree with Hons
6 Bậc Quốc gia Việt Nam (VQF) Bằng Cử nhân

Khung năng lực chi tiết (Chúng tôi xin giữ nguyên bản gốc của chính phủ Anh):

Knowledge What is required
Organisational Performance – delivering a long-term purpose
Strategy Understand how to develop and implement organisational strategy and plans, including approaches to resource and supply chain management, workforce development, sustainability, taking and managing risk, monitoring and evaluation, and quality assurance. Know how to manage change in the organisation.
Project Management Know how a project moves through planning, design, development, deployment and evaluation. Understand risk management models and reporting, risk benefit analysis and H&S implications.
Business Finance Understand financial strategies, including budgets, financial management and accounting, and how to provide financial reports. Understand approaches to procurement and contracting, and legal requirements. Understand commercial context in an organisational setting and how this changes over time.
Sales and Marketing Know how to create marketing and sales strategies. Know how to segment and target relevant markets and customers (global and local), analysis of opportunities and ways to market. Understand the need for innovation in product and service design.
Digital business & new technologies Understand approaches to innovation and digital technologies and their impact on organisations, and how their application can be used for organisational improvement and development. Understand innovation and digital technology’s impact on data and knowledge management for analysing business decision-making.
Interpersonal Excellence – leading people and developing collaborative relationships
Communication Understand different forms of communication (written, verbal non-verbal, digital) and how to apply them. Know how to maintain personal presence and present to large groups. Awareness of interpersonal skills of effective listening, influencing techniques, negotiating and persuasion.
Leading People Understand different inclusive leadership styles and models, how to develop teams and support people using coaching and mentoring approaches. Understand organisational culture and diversity management.
Managing People Know how to recruit, manage and develop people, using inclusive talent management approaches. How to use HR systems and processes to ensure legal requirements, H&S, and well-being needs. Know how to set goals and manage performance.
Developing Collaborative Relationships Understand approaches to stakeholder, customer and supplier management, developing engagement, facilitating cross functional working and negotiation. Know how to shape common purpose, as well as approaches to conflict management and dispute resolution.
Personal Effectiveness – managing self
Awareness of self and others Know how to be self–aware and recognise different learning styles. Know how to use emotional and social intelligence, and active listening and open questioning to work effectively with others.
Management of Self Know how to manage time, set goals, prioritise activities and undertake forward planning in a business environment with a focus on outcomes.
Decision Making Know how to undertake research, data analysis, problem solving and decision-making techniques, and understand the values, ethics and governance of your organisation.
Skills What is required (acquired and demonstrated through continuous professional development in the workplace)
Organisational Performance -– delivering a long-term purpose
Operational Strategy Support the development of organisational strategies and plans. Develop and deliver operational plans; being able to set targets and KPIs, manage resources, and monitor and measure outcomes to establish operational effectiveness, efficiencies and excellence. Produce reports that clearly present information and data, using a range of interpretation and analytical processes. Gain wide support to deliver successful outcomes.
Project Management Plan, organise and manage resources in order to achieve organisational goals. Identify key outcomes, develop and implement plans and monitor progress, and provide reports as required. Proactively identify risk and create plans for their mitigation. Able to initiate, lead and drive change within the organisation, identifying barriers/challenges and how to overcome them. Ability to use widely recognised project management tools.
Business Finance Managing budgets, controlling expenditure and production of financial reports.
Sales and Marketing Use of customer insight and analysis of data to determine and drive customer service outcomes and improve customer relationships. Creative approaches to developing solutions to meet customer need.
Digital business & new technologies Able to identify service/organisational improvements and opportunities for innovation and growth, using qualitative and quantitative analysis of information and data and benchmarking against others.
Interpersonal Excellence – leading people and developing collaborative relationships
Communication Communicate clearly, effectively and regularly using oral, written and digital channels and platforms. Use active listening and open questioning to structure conversations and discussions, and able to challenge when appropriate. Manage and chair meetings and clearly present actions and outcomes. Ability to apply influencing and persuading skills, to the dynamics and politics of personal interactions.
Leading People Able to articulate organisational purpose and values. Support the creation of an inclusive, high performance work culture. Enable others to achieve by developing and supporting them through coaching and mentoring.
Managing People Able to build teams, empower and motivate others to improve performance or achieve outcomes. Able to delegate to others, provide clear guidance and monitor progress. Ability to set goals and accountabilities.
Developing Collaborative Relationships Able to build rapport and trust, develop networks and maintain relationships with people from a range of cultures, backgrounds and levels. Able to contribute within a team environment. Effectively influence and negotiate, being able to have challenging conversations and give constructive feedback. Work collaboratively with internal and external customers and suppliers.
Personal Effectiveness – managing self
Awareness of self and others Able to reflect on own performance, identifying and acting on learning and development needs. Ability to understand impact on others. Can manage stress and personal well-being, and confident in knowing core values and drivers.
Management of Self Able to create personal development plan, and use widely recognised tools and techniques to ensure the management of time and pressure effectively, and prioritisation and strategic alignment of activities.
Decision Making Use evidence-based tools and ethical approaches to undertake problem solving and critical analysis, synthesis and evaluation to support decision making.
Behaviours What is required (developed and exhibited in the workplace)
Takes responsibility Drive to achieve in all aspects of work. Demonstrates resilience and determination when managing difficult situations. Seeks new opportunities underpinned by commercial acumen and sound judgement.
Inclusive Open, approachable, authentic, and able to build trust with others. Seeks the views of others and values diversity internally and externally.
Agile Flexible to the needs of the organisation. Is creative, innovative and enterprising when seeking solutions to business needs. Positive and adaptable, responding well to feedback and need for change. Open to new ways of working and new management theories.
Professionalism Sets an example, and is ethical, fair, consistent and impartial. Operates within organisational values and adheres to the requirements of relevant professional bodies.

Bằng chứng & Porfolios
Bằng chứng trực tiếp

Chứng nhận và bằng cấp

Bạn có thể cung cấp các loại chứng nhận và văn bằng mà mình tích luỹ được:

 • Văn bằng, chứng nhận
 • Xác nhận kết quả
 • Những khoá học do doanh nghiệp tổ chức (mà có chứng nhận).

Những tài liệu liên quan đến công việc

Bạn có thể cung cấp những tài liệu, hồ sơ mà bạn tiếp cận hoặc được hình thành trong quá trình làm việc của bạn:

 • Ảnh chụp, sơ đồ, biểu đồ, quy trình…
 • Các báo cáo
 • Các tài liệu được viết
 • Các dự án
 • Các mục tiêu
 • Các sản phẩm hoặc tác phẩm mà bạn có được

Hồ sơ về các hoạt động tại doanh nghiệp

Những tài liệu phát sinh thông qua hoạt động của doanh nghiệp mà bạn có thể cung cấp:

 • Ghi chú
 • Email
 • Các hồ sơ, tài liệu đã hoàn thành
 • Các hợp đồng, thoả thuận tại nơi làm việc
 • Hợp đồng với khách hàng

Tài liệu khác

Bạn có thể cung cấp các bằng chứng khác phát sinh trong cuộc sống hằng ngày:

 • Các bài viết đã được đăng báo
 • Các giải thưởng từ hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng…
Bằng chứng gián tiếp

Các hồ sơ

Bạn có thể cung cấp các hồ sơ (biểu mẫu hoặc tài liệu đã được điền thông tin) bao gồm:

 • Nhật ký làm việc
 • Các hồ sơ
 • Bài báo khoa học
 • Các bài viết trên blog, mạng xã hội…

E-mail

Bạn có thể cung cấp email giao tiếp với các bên liên quan để chứng minh năng lực tương ứng:

 • Phản hồi khách hàng
 • Danh mục các việc phải làm
 • Các tài liệu thể hiện năng lực “viết và giao tiếp”

Các thư hỗ trợ

Bạn có thể cung cấp các thư xác nhận năng lực của bạn từ

 • Chủ doanh nghiệp
 • Cộng đồng, hiệp hội
 • Những người làm việc chung với bạn (đồng nghiệp, đối tác…)
Trách nhiệm miễn trừ
Những thông tin chung:
 • Quy trình APEL.Q là quy trình do Viện Hàn Lâm Khoa Học London (the London Academy of Sciences – LAS) triển khai độc lập. Theo các quy định và hướng dẫn của EU cũng như các thông lệ quốc tế, quy trình APEL.Q triển khai và đảm bảo tính minh bạch, công bằng, độc lập, hiệu quả theo các chế định và hướng dẫn nhưng không phải là chương trình thuộc chính phủ, không nhận được hỗ trợ tài chính, học bổng,… từ chính phủ.
 • Quy trình APEL.Q của LAS là quy trình độc lập với sự công nhận của đại học đối tác nhưng không chịu sự can thiệp hay chi phối bởi đại học đối tác hay bất kỳ bên thứ ba liên quan. Việc thẩm định APEL.Q do LAS thực hiện và ra quyết định. Đại học đối tác chỉ tiếp nhận và công nhận kết quả sau khi LAS đã hoàn tất APEL.Q Assessment Report.
 • Kết qủa APEL.Q do LAS thẩm định và các tài liệu, chứng nhận đi kèm chỉ dùng để giúp đại học đối tác công nhận năng lực tương ứng với chương trình đào tạo để chuyển sang giai đoạn cuối (Capstone Projects) nhằm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Kết quả APEL.Q của LAS không phải là chứng chỉ hành nghề, công nhận chức vụ, công nhận vị trí (title), văn bằng hoặc dưới hình thức tương tự khác.
 • Đại học đối tác là đơn vị cấp bằng. Viện Hàn Lâm Khoa Học London không cấp văn bằng học thuật (degree, academic diploma) dưới mọi hình thức cho các ứng viên ứng tuyển vào quy trình APEL.Q.
 • Văn bằng (Diploma) do Viện hàn lâm khoa học London cấp (nếu có) là chứng nhận cấp độ (Level) nghề nghiệp và dùng cho mục đích chuyển tiếp vào đại học đối tác. Diploma do LAS cấp không thuộc hệ thống Ofqual, không được dùng để chuyển tiếp sang các đại học khác.
 • Sinh viên không sử dụng APEL.Q Assessment Report để chuyển sang các đại học khác mà không phải là đại học đối tác hoặc đại học đã được LAS công nhận bằng văn bản.
 • Sau khi được công nhận năng lực bởi đại học đối tác, ứng viên lúc này là sinh viên chính thức của đại học đối tác và được vào giai đoạn Capstones Projects. Sinh viên có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của đối tác trong thời gian làm Capstone Projects và các nghĩa vụ liên quan trước và sau khi tốt nghiệp. Trách nhiệm của LAS sẽ kết thúc sau khi ứng viên nhận được thư xác nhận là sinh viên chính thức của đại học đối tác và vào giai đoạn Capstone Projects từ đại học đối tác.
 • Cả LAS và đại học đối tác không cam kết bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền và quyền ra quyết định của chính mình, không chịu trách nhiệm với việc sử dụng văn bằng, công nhận văn bằng tại nơi và quốc gia làm việc, thăng tiến nghề nghiệp, cơ hội định cư, cơ hội việc làm… sau khi tốt nghiệp.
 • LAS có quyền huỷ bỏ kết quả APEL.Q ngay lập tức, không bồi hoàn bất kỳ chi phí nào nếu ứng viên vi phạm các nguyên tắc đã ký kết trước khi ứng tuyển vào quy trình APEL.Q.
 • Nếu ứng viên cung cấp bằng chứng giả mạo hoặc thông tin không chính xác trong hồ sơ APEL.Q, LAS và đại học đối tác có quyền huỷ bỏ kết quả (cả kết quả APEL.Q và văn bằng đã cấp nếu có). Trong trường hợp này, LAS và đại học đối tác không bồi hoàn bất kỳ chi phí, chi phí phát sinh (nếu có) dưới bất kỳ hình thức nào và ứng viên phải chịu trách nhiệm toàn bộ nếu các rủi ro và thiệt hại do việc giả mạo và thông tin không chính xác gây ra.
 • Trong và sau quá trình ứng viên học và thực hiện Capstone Projects, đại học đối tác có quyền huỷ tư cách sinh viên, không cấp văn bằng hoặc huỷ văn bằng đã cấp nếu ứng viên vi phạm các nguyên tắc, quy định đã ký kết cũng như vi phạm liêm chính học thuật.
 • Viện Hàn Lâm Khoa Học London bảo lưu quyền tiếp nhận hay không tiếp nhận hồ sơ APEL.Q của ứng viên.
 • Thời gian quy ước cho toàn bộ quy trình là 06 tháng chỉ đảm bảo khi ứng viên nộp đầy đủ hồ sơ, Portfolios và đảm bảo hoàn tất End-Point Assessment và Capstone Projects đúng hạn. Những trường hợp không tuân thủ khung thời gian định trước sẽ không nhận được thư xác nhận tốt nghiệp và/hoặc bằng trong thời gian 06 tháng. Học viên sẽ nhận thư xác nhận tốt nghiệp trong vòng 1 tháng kể từ ngày có kết qủa Capstone Projects và Bằng sẽ được chuyển phát về đơn vị đại diện uỷ quyền tại từ quốc gia trong vòng 2 tháng. Thời gian nhận được sẽ tuỳ thuộc vào quy trình cấp, thời gian cấp, thời gian in ấn và thời gian vận chuyển của trường đại học và đơn vị chuyển phát.
 • Phí cho quy trình APEL.Q không bao gồm các chi phí liên quan đến lễ tốt nghiệp (nếu có), chi phí chuyển phát văn bằng và các chi phí khác mà không liên quan đến quy trình APEL.Q.
 • Phí đăng ký APEL.Q sẽ không hoàn lại dưới mọi hình thức.

Ứng viên được khuyến khích kiểm tra và tìm hiểu đầy đủ thông tin từ các nguồn tin cậy trước khi đăng ký vào quy trình APEL.Q của LAS.

Viện Hàn Lâm Khoa Học London và đại học đối tác không cam kết:
 • Không cam kết tham gia quy trình APEL.Q là đạt yêu cầu và vào được giai đoạn cuối của chương trình từ đại học đối tác nếu ứng viên không đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định.
 • Không cam kết tham gia vào giai đoạn cuối là có thể được cấp bằng nếu không đáp ứng tiêu chuẩn học thuật, không tuân thủ nghĩa vụ tài chính và các quy định liên quan từ đại học đối tác.
 • Không cam kết về quá trình sử dụng văn bằng sau khi đại học đối tác cấp bao gồm việc công nhận tại nơi làm việc và quốc gia sử dụng văn bằng.
 • Không cam kết về định cư, thăng tiến nghề nghiệp, có việc làm, có visa du học hoặc du lịch trước, trong, sau khi tốt nghiệp và nhận văn bằng.

Viện hàn lâm khoa học London tuân thủ quy định về minh bạch truyền thông và GDPR của Liên Minh Châu Âu. LAS và các đối tác không cam kết bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền.

Mã số Khung năng lực

Khung năng lực sử dụng cho BBA with Hons do chính phủ Anh Quốc xây dựng và công nhận

LỆ PHÍTổng cộng 4,000 GBP

VĂN BẰNG ĐƯỢC TRAO BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHAI PHÓNG PARIS
(UNIVERSITÉ LIBÉRALE DE PARIS)
PHÍ ĐĂNG KÝ APEL.Q MBA
£200
Khi nộp APEL.Q Application
THANH TOÁN PHÍ LẦN 1
£1,800
Ngay sau khi nhận được L.O.A
HOÀN 90% NẾU KHÔNG ĐẠT EPA
£-1,620
Nếu kết quả "FAIL" khi đánh giá EPA
KHI ĐƯỢC VÀO CAPSTONE
£2,000
Chỉ được đóng khi EPA "PASS"

LẤY BẰNG CỬ NHÂN TRONG VÒNG 06 THÁNGGọi ngay hôm nay, e-mail hoặc để lại tin nhắncho chúng tôi

CHÚNG TÔI SẼ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Về Swiss Institute Management and Innovation (SIMI)

  THE 1ST INSTITUTE IN ZUG, SWITZERLAND

  Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) là Viện được hình thành và đăng ký bởi Zug Canton với mã đăng ký CHE-258.08.017. SIMI phối hợp với các trường đại học, các tổ chức khảo thí và cấp bằng, các tổ chức kiểm định và công nhận để triển khai chương trình đào tạo đại học và sau đại học, tham gia các chương trình nghiên cứu tại Thụy Sĩ và quốc tế, cung cấp chương trình thực tập tại và cho sinh viên Thụy Sĩ và sinh viên quốc tế.

  SIMI là Viện đại học hoạt động độc lập, không thuộc hệ thống đào tạo đại học công lập của Thụy Sĩ và không áp dụng và chế tài theo Federal Act of 30 September 2011 on the Funding and Coordination of the Higher Education Sector (HEdA), SR 414.11. SIMI cung cấp chương trình được kiểm định và công nhận quốc tế ở cấp độ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

  The Swiss Institute Management and Innovation (SIMI) là viện đại học được kiểm định và công nhận với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Toàn bộ chương trình của SIMI được kiểm định và công nhận quốc tế theo khung năng lực Châu Âu EQF và các hệ thống kiểm định quốc tế mà SIMI đạt được.

  SIMI CÔNG NHẬN QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CỦA LAS

  Swiss Institute Management and Innovation (SIMI) công nhận toàn bộ tiêu chí năng lực và quy trình APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London. Toàn bộ quá trình APEL.Q của LAS được SIMI đánh giá định kỳ.

  Sau khi hoàn tất đánh giá End-Point từ LAS, toàn bộ ứng viên tham gia APEL.Q sẽ được chuyển tiếp ngay lập tức vào giai đoạn cuối Capstone Projects của SIMI, được hưởng các quyền lợi như sinh viên chính thức của SIMI.

  Sau khi hoàn tất Capstone Projects, học viên sẽ nhận bằng và bảng điểm từ Swiss Institute Management and Innovation.

  Contact

  CAMPUS IN SWITZERLAND
  Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland
  E-MAIL
  support@simiswiss.ch
  TELEPHONE
  +41412660763
  https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/04/APEL-Q-Logo_2024-White_800.png
  London Academy of Sciences VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)
  028 9999 9099
  apelq@las.org.vn

  Follow us:

  APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

  Copyright © Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation